Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Polismyndighetens information till brottsutsatta

Personer som utsatts för brott har rätt till relevant och begriplig information om sina ärenden och sina rättigheter. Riksdagen har vid flera tillfällen tillkännagivit för regeringen att den informationen behöver förbättras. Riksrevisionen granskar nu Polismyndighetens arbete för att åstadkomma detta.

Detaljbild på polis som fyller i en blankett.

Foto: Matton Collection

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

Det är välkänt att det ofta spelar stor roll för den enskilde hur Polisen återkopplar i samband med att ett brott anmäls. Dessutom kan det påverka såväl kvaliteten på utredningen som förtroendet för rättsväsendet, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Personer och företag som anmäler brott har rätt att få relevant och begriplig information om sina ärenden och om vilka rättigheter de har som brottsutsatta. Det kan till exempel handla om varför brottet utreds eller inte, hur den fortsatta handläggningen kommer att gå till och vem som kan ge svar på frågor eller ta emot ytterligare information.

Det är viktigt av flera skäl, bland annat för att brottsutsatta som förstår Polismyndighetens information har större möjligheter att bidra i det egna ärendet. I förlängningen kan det även påverka förtroendet för myndigheten och rättsväsendet i stort, vilket har betydelse för om människor anmäler brott, deltar i brottsutredningar och väljer att vittna.

Riksdagen har vid flera tillfällen tillkännagivit för regeringen att den vill se en förbättring när det gäller information till brottsoffer. Det handlar till exempel om att lämna information om vad som händer i utredningen, möjligheten att få stöd av en brottsofferstödjare och varför polis och åklagare avstår från att utreda brottet om så sker.

Regeringen har vid flera tillfällen, både före och efter riksdagens tillkännagivanden, tagit initiativ till ett antal åtgärder i syfte att åstadkomma sådana förändringar som riksdagen efterfrågat.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta är effektivt. Granskningen omfattar Polismyndighetens informationsarbete från att en förundersökning inleds till att den avslutas. Granskningen kan även komma att omfatta regeringens styrning av Polismyndigheten.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 13 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?