Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Swedavias samhällsuppdrag 

Swedavia äger och driver tio flygplatser. Bolaget ska förutom att vara vinstdrivande också bidra till att de transportpolitiska målen och målet om minskade koldioxidutsläpp från flyget nås. Samtidigt planerar Swedavia att bygga ut sina flygplatser för mångmiljardbelopp. Riksrevisionen granskar nu hur Swedavia och regeringen hanterar denna målkonflikt. 

Passagerarflygplan lastas på flygplats.

Foto: Vince Reichardt

De krav som ställts på Swedavia när det gäller samhällsuppdraget har varit påfallande låga. Det finns därför en risk att Swedavia prioriterat lönsamhetsmålet på klimatmålets bekostnad, säger Mikael Halápi, chef för Riksrevisionens effektivitetsrevision.

Om granskningen

Bakgrund

Statligt ägda Swedavia äger och driver tio av landets största flygplatser. Swedavia har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag att bidra till att de transportpolitiska målen uppnås, och ska bland annat bidra till en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Flygtrafiken beräknas öka betydligt de kommande decennierna och Swedavia planerar ett omfattande investeringsprogram på över 42 miljarder kronor för åren 2016–2025.

Samtidigt pågår en diskussion om resande och transporter i relation till klimat och miljö, där riksdag och regering varit tydliga med flygets klimatpåverkan ska minska. I den svenska flygstrategin, som regeringen tog fram 2017, står det uttryckligen att flyget både ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås, och till målet om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Swedavia tar tillräcklig hänsyn till sitt samhällsuppdrag i sin verksamhet samt om regeringens styrning är ändamålsenlig för att Swedavia ska kunna bidra effektivt till att de transportpolitiska målen uppnås.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i januari 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 24 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?