Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ovanligt få myndigheter får kritik för brister i årsredovisningen

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2019. Ovanligt få allvarliga brister har upptäckts i år.

Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

En av Riksrevisionens huvuduppgifter är att bedriva årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar. Något förenklat är syftet att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens bedömning av intern styrning och kontroll är i enlighet med reglernas krav.

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 220 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2019. För tio av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns brister i myndigheternas årsredovisningar som Riksrevisionen anser vara väsentliga.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Så här bra har det inte sett ut på många år. Jämfört med förra årets 21 modifierade revisionsberättelser har det skett en rejäl uppryckning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

En årsredovisning som fick skarp kritik förra året var Allmänna arvsfondens. Riksrevisionen konstaterar att flera förbättringar har gjorts dedan dess, men att det återstår en del arbete innan årsredovisningen kan leva upp till de krav som redovisningsreglerna ställer för redovisning av intäkter.

Exempel på andra myndigheter och organisationer som kritiseras är:

  • Patent- och registreringsverket (PRV) som inte redovisar vilka ersättningar de ledande befattningshavarna har, samt vilka andra uppdrag de åtagit sig. Dessa uppgifter ska enligt regelverket ingå i årsredovisningen.
  • Riksarkivet som får två anmärkningar. Myndigheten har glömt att redovisa en post i balansräkningen på 60 miljoner kronor. Dessutom har Riksarkivet bedrivit avgiftsbelagd verksamhet med krav på full kostnadstäckning, utan att avgifterna täcker kostnaderna. Underskottet uppgår till 24 miljoner kronor.
  • Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som mot reglerna betalat 5,2 miljoner kronor av anslaget för Center mot våldsbejakande extremism i bidrag till olika organisationer istället för att använda det till utgifter för verksamheten.
  • Nationalmuseum, som under ett stort antal dagar överskridit sin kreditgräns på räntekontot hos Riksgälden. Under året fick Nationalmuseum en utökad kreditgräns, men även den överskreds.

Ett vanligt förekommande fel har tidigare år varit att myndigheter överskridit sina ramar för framtida ekonomiska åtaganden. Endast tre myndigheter har i år fått modifierad revisionsberättelse på grund av sådana brister: Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Rådet för europeiska socialfonden (ESF-rådet).

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?