Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringen bör se över flerbarnstillägget i barnbidraget

När gränsen för barnbidragets flerbarnstillägg sänktes från tre till två barn år 2005 minskade träffsäkerheten i bidraget väsentligt. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att överväga att ta bort stödet för barn nummer två och i stället lägga pengarna på mer effektiva åtgärder.

Två barn som går på en väg och håller varandras händer, sett bakifrån.

Foto: Peter Rutherhagen

Den ekonomiska familjepolitiken fyller en viktig funktion för många barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Riksdagens mål för den ekonomiska familjepolitiken är att den ska bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer och minska de ekonomiska skillnaderna mellan hushåll med och utan barn.

Flerbarnstillägget är en del av barnbidraget och syftar till att stimulera flerbarnsfamiljers köpkraft. Riksrevisionen har granskat om flerbarnstillägget på ett effektivt sätt bidrar till att nå riksdagens mål.

Granskningen visar att flerbarnstillägget i stor utsträckning omfördelar resurser till familjer med låga inkomster, men att träffsäkerheten i bidraget försämrades 2005 när flerbarnstillägg infördes för barn nummer två.

Den minskade träffsäkerheten beror på att familjer med två barn i snitt har förhållandevis goda ekonomiska förhållanden jämfört med familjer som har tre barn eller fler. En mindre andel av pengarna inom flerbarnstillägget går därmed till hushållen med de allra sämsta ekonomiska förutsättningarna. Det innebär också att kostnadseffektiviteten i insatsen försämrats.

– Under 2019 betalades det ut 1,3 miljarder kronor i flerbarnstillägg för barn nummer två i en familj. Men de 150 kronor i månaden som det ger familjen har en förhållandevis liten betydelse för den ekonomiska levnadsstandarden, säger Niklas Österlund, projektledare för granskningen.

Riksrevisionens beräkningar visar att bidragets träffsäkerhet i form av omfördelning till ekonomisk utsatta barnfamiljer skulle öka om dessa pengar i stället fördelades till hushållen med tre barn eller fler.

Ett annat sätt att förbättra kostnadseffektiviteten skulle vara att omfördela mer medel till ensamstående föräldrar, som också är överrepresenterade bland ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

En kombination av dessa åtgärder skulle också vara möjlig.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över flerbarnstillägget i barnbidraget.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Regeringen bör ta ställning till om flerbarnstillägget för barn nummer två kan göras om till mer träffsäkra insatser, utan att det skapar målkonflikter med andra politikområden som också påverkar de ekonomiska förutsättningarna för barnfamiljer, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Kort om barnbidraget och flerbarnstillägget

  • Barnbidraget består av ett allmänt barnbidrag, ett förlängt barnbidrag och ett flerbarnstillägg.
  • Det allmänna barnbidraget betalas ut med 1 250 kronor i månaden för varje barn i Sverige.
  • Flerbarnstillägget betalas ut med 150 kronor i månaden för det andra barnet, 580 kronor i månaden för det tredje barnet, 1 010 kronor i månaden för det fjärde barnet och 1 250 kronor i månaden för det femte barnet och varje ytterligare barn.
  • Utgifterna för det allmänna barnbidraget var 2019 cirka 29,2 miljarder kronor.
  • Utgifterna för flerbarnstillägget var 2019 cirka 3,7 miljarder kronor.
  • Barnbidragets grundläggande uppgift är att kompensera för den ökade försörjningsbörda som barn medför för en familj.
  • Flerbarnstillägget riktas mer till familjen som helhet än det allmänna barnbidraget.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 31 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?