Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar arbetet för minskad administration inom staten

Statliga myndigheter ska utföra sina uppgifter effektivt och till minsta möjliga kostnad. För att de ska kunna lägga så mycket resurser som möjligt på sin kärnverksamhet har regeringen vidtagit åtgärder för att minska det administrativa arbetet. Riksrevisionen granskar nu om dessa åtgärder har varit väl avvägda och om de lett till mer utrymme för kärnverksamheten.

Hand bläddrar bland gröna aktmappar.

Foto: janews

Balansen mellan kärnverksamhet och stödfunktioner är en utmaning för alla organisationer. Bland de åtgärder som regeringen har vidtagit finns till exempel inrättandet av Statens servicecenter som utför löne-, ekonomi- och personaladministration åt andra myndigheter.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det finns idag ingen sammanhållen kunskap om dessa insatser lett till minskad administration och mer kärnverksamhet. Det är en av de frågor som granskningen ska svara på, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Statliga myndigheter ska hushålla med sina resurser och bedriva verksamheten effektivt och till en så låg kostnad som möjligt. Regeringens ambition är att skapa mer utrymme för kärnverksamhet genom att minska den administration som utförs vid myndigheterna. En effektiv kärnverksamhet kräver dock även väl utformade stödfunktioner, såsom registratur, it-stöd, med mera. Det är därför av stor vikt att förändringar av administrationen genomförs på ett sätt som inte medför negativa konsekvenser för kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet inom kärnverksamheten.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens åtgärder för att minska administrationen är väl avvägda. Granskningen kommer också att undersöka om mängden administration har minskat till förmån för myndigheternas kärnverksamhet.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 01 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?