Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv kontrollerar om public service-företagen följer de regler och villkor som gäller. Anmälningarna mot olika program har ökat under senare år. Riksrevisionen granskar nu om arbetet vid granskningsnämnden för radio och tv är ändamålsenligt, effektivt och leder till rättelser hos programföretagen.

Detaljbild på hand som håller i fjärrkontroll. I bakgrunden syns en tv suddigt.

Foto: Concept Photo

Sveriges television, Sveriges radio och Utbildningsradion har en omfattande verksamhet, och en central funktion i det öppna demokratiska samhället. Att de granskas på ett sätt som ger det offentliga god insyn och kontroll utan att företagens oberoende och integritet äventyras är därför viktigt.

Den självständigt beslutande granskningsnämnden för radio och tv (vid Myndigheten för press, radio och tv) utför sådan granskning. Riksrevisionen undersöker nu om nämndens arbete görs på det sätt som riksdagen har beslutat.

Helena Lindberg, porträtt

– Att granskningsnämndens verksamhet är effektiv spelar roll för människors förtroende för public service, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Public service-företagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är skattefinansierade sedan januari 2019. Under 2019 tilldelades SVT fem miljarder kronor, SR drygt tre miljarder och UR en halv miljard kronor.

Granskningsnämnden för radio och tv (vid Myndigheten för press, radio och tv) har i uppdrag att granska om public service-företagen följer villkoren i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut som regeringen fattat utifrån radio- och tv-lagen.

Nämnden granskar årligen företagen och programmens innehåll. Dessutom handlägger nämnden anmälningar mot olika program. Under 2019 inkom anmälningar mot drygt 1 900 radio- och tv-program. I 55 procent av fallen avskrevs anmälan utan prövning, i 33 procent av fallen friades programföretagen och i 9 procent kunde ärendet inte prövas – till exempel för att anmälan riktades mot ett utländskt programbolag. I knappt 3 procent fälldes programföretagen.

Syfte

Granskningens ska svara på om nämndens granskning av public service fungerar i enlighet med riksdagens intentioner. I det ingår att undersöka om arbetet är effektivt och ändamålsenligt, och om nämndens rekommendationer och beslut leder till åtgärder och rättelser hos programföretagen.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?