Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar öppna jämförelser i socialtjänsten

Så kallade öppna jämförelser syftar till att stimulera en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst med god kvalitet. Trots delvis omfattande kritik utökas användningen av öppna jämförelser. Riksrevisionen granskar nu om det är ett ändamålsenligt sätt att följa upp och utveckla socialtjänstens kvalitet.

Barn sett bakifrån ställer upp en krukväxt i ett fönster.

Foto: Anna Johnsson

Öppna jämförelser används i stor utsträckning av regeringen och av många kommuner. Enligt tidigare utvärderingar bidrar detta till att kvalitet diskuteras på ett tydligare sätt än tidigare i kommunerna. Men det riktas också kritik mot att syftet med jämförelserna inte uppnås.

Helena Lindberg, porträtt

– Öppna jämförelser inom socialtjänsten har inte utvärderats sedan 2014. Utifrån den betydelse som regeringen fäster vid systemet är det angeläget att kontrollera om det fungerar ändamålsenligt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Öppna jämförelser är ett samlingsnamn för sammanställningar av indikatorer som tas fram inom olika offentliga verksamheter. De används för lokal och nationell uppföljning i syfte att stimulera till en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst med god kvalitet.

De utvärderingar som gjorts tyder dock på att öppna jämförelser inte har bidragit till verksamhetsutveckling i den omfattning som förväntats. Trots den delvis hårda kritiken har regeringen fortsatt att utöka jämförelserna till fler områden, och betonar årligen i budgetpropositionen att de är ett viktigt medel för uppföljning och utveckling av socialtjänsten.

Syfte

Granskningen ska undersöka om öppna jämförelser är ett ändamålsenligt medel för uppföljning och utveckling av socialtjänstens kvalitet på statlig och kommunal nivå.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i januari 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?