Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar delat myndighetsansvar

Det är inte ovanligt att flera myndigheter delar på ansvaret för vissa anslagsposter i statens budget. Det gäller till exempel investeringsstöd för solceller, där Energimyndigheten disponerar anslagsposten, länsstyrelserna handlägger ärendena och Boverket betalar ut medlen. Riksrevisionen granskar nu om detta är effektivt eller om det leder till dubbelarbete och försvårad uppföljning.

Närbild på kugghjul i en växellåda.

Foto: nikkytok

Helena Lindberg, porträtt

Granskningen ska bland annat svara på om fördelarna överväger riskerna när olika myndigheter tilldelas varsin del av ansvarskedjan – eller om processerna för beslut, utbetalning och uppföljning kan förenklas, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

I normalfallet är det en och samma myndighet som beslutar om ett bidrag eller stöd som också betalar ut pengarna. Då ingår vanligtvis även ansvar för att följa upp hur pengarna används.

Det händer dock att två eller flera myndigheter ges gemensamt ansvar för vissa anslagsposter i statens budget. Till exempel fattar länsstyrelserna ofta beslut om stöd som Naturvårdsverket eller Jordbruksverket sedan betalar ut och redovisar, och vid vissa av Arbetsförmedlingens beslut svarar Försäkringskassan och Skatteverket för utbetalningar eller skattekrediteringar.

Denna form av delat ansvar kan enligt Riksrevisionens erfarenheter leda till risk för att utbetalande myndigheter behöver lägga onödigt mycket resurser på att hålla reda på beslut som tas av andra myndigheter. Det kan också ge försämrade möjligheter till uppföljning, och därmed sämre möjligheter att utveckla verksamheten, eller att myndigheter förbinder sig att betala ut mer pengar än vad de får enligt sina instruktioner.

Syfte

Granskningen ska undersöka om det delade ansvaret är välmotiverat jämfört med om en myndighet skulle ha haft hela ansvaret för anslagsposten, och att fördelarna med uppdelningen därmed överväger nackdelarna.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?