Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tanzania får pris för bästa effektivitetsgranskning

Den nationella revisionsmyndigheten i Tanzania (National Audit Office of Tanzania) har tilldelats pris för bästa effektivitetsgranskning inom AFROSAI‑E, organisationen för nationella revisionsmyndigheter i engelsktalande Afrika.

Ta del av videon som text (engelska)

Syftet med priset, som initierades av AFROSAI-E med stöd av Riksrevisionen 2008, är att uppmuntra utvecklingen av effektivitetsrevision i det engelsktalande Afrika och att belysa de insatser som görs av enskilda effektivitetsrevisorer. Som ordförande i prisets internationella bedömningskommitté leder Riksrevisionen arbetet med att utse vinnaren

Vinnarrapporten “Management of Water Projects in Rural Areas”, handlar om vattenprojekt på landsbygden i Tanzania, och berör en medborgarnära sektor med koppling på folkhälsan.

Den oberoende internationella bedömningskommittén utsåg enhälligt årets vinnare och menar att granskningsrapporten är välmotiverad, av hög kvalitet och väldesignad. Den täcker hela ansvarskedjan från departementet till den lokala administrativa nivån. Rapporten presenterar slutsatser och rekommendationer som är klart analytiska, bidrar till mervärde, och baseras på en övergripande integrering av iakttagelserna.

– Jag är väldigt glad över att ta emot det här priset å min myndighets vägnar, och jag är mycket stolt över gruppen av medarbetare som har arbetat med den vinnande granskningsrapporten. Jag vill också tacka Riksrevisionen för långvarigt stöd, som har bidragit till att utveckla revisionskapaciteten vid NAO Tanzania, säger Charles Edward Kichere, Tanzanias riksrevisor.

Till årets tävling hade tio rapporter nominerats, från revisionsmyndigheterna i Etiopien, Ghana, Seychellerna, Sierra Leone, Sydafrika, Sudan och Tanzania.

Helena Lindberg, porträtt
– Det är uppmuntrande att se variationen vad gäller ämnen och geografisk täckning i de nominerade rapporterna. Det visar att kvalificerad effektivitetsrevision bedrivs runtom i regionen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningsteamet bakom den vinnande rapporten, Victor Mapigano, Andalason Hamba and Esnath Henry Nicodem, erbjuds ett studiebesök vid Riksrevisionen, med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter med svenska kollegor.

Bakgrund

Riksrevisionen har ett långvarigt samarbete med AFROSAI-E, med målet är att stärka den offentliga revisionen i regionen och därmed bidra till bland annat god resursanvändning och fungerande system för ansvarsutkrävande i länderna,

AFROSAI-E är en underavdelning av INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions), som är en global paraplyorganisation för nationella revisionsorgan där Riksrevisionen ingår. AFROSAI-E organiserar nationella revisionsorgan i 26 länder i engelsktalande Afrika.

Läs mer

Den vinnande rapporten “Management of Water Projects in Rural Areas” (engelska) Pdf, 4 MB.

Juryns kommentarer (engelska) Pdf, 193 kB.

AFROSAI-E:s webbplats

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?