Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar utbyggnaden av högskoleutbildningar inom bristyrken

Sverige har stor brist på högskoleutbildad arbetskraft inom flera yrkesgrupper. För att motverka det har regeringen gett universitet och högskolor i uppdrag att skapa fler utbildningsplatser på vissa utbildningar. Riksrevisionen granskar nu regeringens styrning och utformning av det uppdraget.

Fyra studenter är på väg att sätta sig i en stor föreläsningssal som i övrigt är tom.

Foto: Maskot

Denna typ av detaljstyrning skiljer sig från den sedvanliga styrningen av lärosätena, som i grunden har stor frihet att själva utforma sin verksamhet.

Helena Lindberg, porträtt

– Satsningen har fått kritik, bland annat för att fler utbildningsplatser inte alltid lett till fler utexaminerade studenter, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för att bevara Sveriges position som framstående kunskaps- och forskningsnation. Idag råder det dock stor brist på högskoleutbildad arbetskraft inom flera yrkesgrupper. Detta är en brist som med stor sannolikhet kommer att kvarstå eller till och med förvärras framöver.

För att motverka detta har regeringen gett universitet och högskolor i uppdrag att bygga ut utbildningar inom vissa bristyrken, framförallt läkar-, tandläkar- och vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildningar samt ingenjörsutbildningar.

Trots de goda intentionerna har regeringens satsningar kritiserats från flera håll – framförallt på grund av svårigheter att nå målen men också för att uppdragen i vissa fall har orsakat andra problem och utmaningar för lärosätena.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringen på ett ändamålsenligt sätt har utformat och styrt lärosätenas uppdrag att bygga ut utbildningarna inom vissa bristyrken. Frågor som ska besvaras är bland annat hur många fler examinerade studenter det lett till, vilka underlag regeringen har använt i utformningen av uppdrag samt vilka förutsättningar att nå målen som lärosätena har.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 19 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?