Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Varje år dör det ungefär 1 500 människor på grund av självmord i Sverige. Trots riksdagens beslutade nollvision ligger självmordstalet kvar på ungefär samma nivåer sedan mitten av 2000-talet. Riksrevisionen granskar nu effektiviteten i statens suicidpreventiva arbete.

Två personer kramas, närbild.

Foto: Amanda Falkman

Enligt experterna går det att påverka antalet självmord i samhället, och riksdagens uttalade ambition är att ingen människa ska välja att själv avsluta sitt liv. Trots det ligger vi kvar på samma höga nivåer år efter år. Då bör vi kanske fundera på om vi lägger resurserna på rätt insatser, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Varje år begår cirka 1 500 människor självmord i Sverige. Antalet självmord per 100 000 invånare 15 år och äldre har legat på en oförändrad nivå sedan i mitten av 2000-talet. Förutom det oftast livslånga lidandet som ett självmord vållar de människor som förlorar en nära anhörig, vän och arbetskamrat kostar självmord samhället åtskilliga miljarder kronor i både direkta och indirekta kostnader. Även för de yrkesgrupper som kommer i kontakt med självmord, till exempel blåljuspersonal och lokförare, är det ett stort problem i form av extra arbete och lidande.

År 2008 beslutade riksdagen om en nollvision för självmord, och ett nationellt handlingsprogram för självmordsprevention. Den dåvarande myndigheten Statens folkhälsoinstitut (FHI) fick tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att fram ett program med nio åtgärdsområden. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) skulle bistå med att ta fram förslag på befolkningsinriktade åtgärdsområden.

Syfte

Riksrevisionen ska granska om statens insatser för att stärka det suicidpreventiva arbetet är effektiva. Granskningen omfattar regeringens styrning samt Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och IVO:s arbete med suicidprevention.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?