Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsförmedlingen bör förbättra flera delar av tjänsten Stöd och matchning

Det ratingsystem som Arbetsförmedlingen har infört i sin tjänst Stöd och matchning styr arbetssökande till leverantörer med relativt goda resultat. Riksrevisionen rekommenderar dock Arbetsförmedlingen att fortsatt göra förbättringar vid upphandlingar enligt lagen om valfrihetssystem.

Fyra händer håller varsin pusselbit. Två pusselbitar sitter ihop.

Foto: Christina Sundien

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (STOM), som upphandlats enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). STOM erbjuds arbetssökande som har behov av extra stöd för att hitta ett arbete. Att det är ett så kallat valfrihetssystem innebär att de arbetssökande själva väljer leverantör.

Helena Lindberg, porträtt

– Den övergripande slutsatsen är att Arbetsförmedlingen i flera delar har utformat valfrihetssystemet för STOM på ett ändamålsenligt sätt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Bland annat beror detta på att det ratingsystem som Arbetsförmedlingen har infört bidrar till att styra deltagarnas val mot leverantörer med relativt goda resultat. Sannolikheten att hitta ett arbete eller påbörja studier för en genomsnittlig deltagare skiljer sig väsentligt åt beroende på om hen väljer en leverantör med högsta eller lägsta rating.

– Systemet gör att leverantörer med en högre rating får fler deltagare och leverantörer med låg rating löper betydligt större risk att slås ut från sitt leveransområde. Men vi ser ändå att det finns utvecklingsbehov för ratingsystemet, säger Jonas Thelander, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar vidare att Arbetsförmedlingen har dragit lärdom av tidigare erfarenheter av liknande upplägg, till exempel de så kallade jobbcoacherna och etableringslotsarna, men att det fortfarande finns klara förbättringsmöjligheter.

Det handlar bland annat om att Arbetsförmedlingen inte lyckas säkerställa att brister i leverantörernas verksamhet upptäcks och åtgärdas, bland annat på grund av att klagomål på tjänsten inte alltid omhändertas. Det innebär att leverantörer med brister i verksamheten kan fortsätta verka inom STOM och därmed få konkurrensfördelar gentemot andra aktörer i systemet.

Vidare bedömer Riksrevisionen att valsituationen kan vara svår för arbetssökande med begränsade kunskaper i svenska, eftersom mycket av informationen om leverantörerna på Arbetsförmedlingens webbplats endast finns på svenska. Därmed har de sämre förutsättningar att göra ett välinformerat val av STOM-leverantör.

Granskningen visar också att leverantörens geografiska läge, alltså hur nära den arbetssökande som leverantören finns, är en viktig aspekt för de arbetssökandes val. Om valen av leverantör inte baseras på leverantörernas resultat riskerar deltagaren att få en tjänst med sämre kvalitet.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen bland annat att

  • underlätta ytterligare för arbetssökande att göra välinformerade val av leverantör
  • utvärdera ratingsystemet och utreda möjligheten att utveckla det
  • förbättra och utveckla uppföljning och kontroll av leverantörer.

Se rapporten för samtliga rekommendationer.

Fakta: Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (STOM)

Sedan år 2010 har Arbetsförmedlingen möjlighet att anordna arbetsmarknadspolitiska insatser inom ramen för valfrihetssystem. Det innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder de arbetssökande att själva välja vilken extern leverantör som ska utföra tjänsten. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), och samtliga leverantörer som lever upp till grundkraven har rätt att vara med i det erbjudande som riktas till de arbetssökande.

Tjänsten Stöd och matchning (STOM) är den största tjänsten som Arbetsförmedlingen tillhandahåller genom lagen om valfrihetssystem. STOM kan erbjudas arbetssökande som bedöms ha behov av extra stöd, och målet är att deltagarna ska hitta ett arbete eller påbörja studier på kortast möjliga tid. Under 2019 deltog drygt 56 000 arbetssökande i STOM, och knappt 800 miljoner kronor betalades ut till leverantörerna av tjänsten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?