Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bristande helhetsperspektiv i insatser för socioekonomiskt utsatta områden

Regeringen har genom åren infört ett stort antal riktade statsbidrag som direkt eller indirekt ska vara ett stöd till socioekonomiskt utsatta områden. Riksrevisionens granskning visar att dessa bör utformas mer strategiskt för att kunna göra nytta i den lokala offentliga kärnverksamheten.

Krokusar i rabatt utanför bostadsområde.

Foto: Matton

Riksrevisionen har granskat riktade statsbidrag som på olika sätt syftar till att stödja socioekonomiskt utsatta områden.

Granskningen visar att det inte är säkert att en statlig satsning verkligen blir en förstärkning i de utsatta områdena, inte ens om den är på flera hundra miljoner kronor. I ett flertal fall har det i slutändan blivit en förhållandevis liten summa pengar som nått området, och inte sällan är problemen för stora för att kunna åtgärdas av riktade statsbidrag.

Kompetensförsörjning inom bland annat socialtjänsten och polisen är exempel på stora utmaningar i många utsatta områden som har varit problematiska att förändra med riktade statsbidrag. Svårigheter att rekrytera och behålla personal är sannolikt en huvudorsak.

Helena Lindberg, porträtt

– Om stödet ska kunna göra nytta i den lokala offentliga kärnverksamheten – som socialtjänsten, skolan eller polisen – behöver det utformas mer utifrån specifika lokala behov. Det behöver också utgå mer från ett helhetsperspektiv på det offentliga åtagandet och hur olika statliga satsningar påverkar varandra, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar också att den analys som görs inför och efter en insats bör förbättras. Genom att på förhand analysera hur olika insatser förväntas falla ut i olika områden skulle regeringen kunna förbättra stödet. På samma sätt behöver uppföljningen beakta hur insatserna tagits emot i olika områden.

– Socioekonomiska problem och segregation kommer inte att lösas med riktade insatser i olika stuprör. Men det är egentligen ganska små förändringar som behövs för att regeringens insatser ändå ska kunna bli ett bättre stöd för lokalområdena, säger Petra Jonvallen, projektledare för granskningen.

Rekommendationer i korthet

Regeringen och Regeringskansliet rekommenderas att:

  • göra analyser av hur bidragen kan förväntas påverka det lokala arbetet
  • förbättra uppföljningarna
  • öka andelen fleråriga riktade statsbidrag, så att kommunerna får bättre planeringsförutsättningar och på så sätt större möjligheter att verkställa nya satsningar.

För fullständiga rekommendationer, se rapporten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?