Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar verksamheten vid Jordbruksverkets distriktsveterinärer

Jordbruksverket ska säkerställa tillgången till veterinärer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt möjligheten till veterinärvård för alla djur ”i människans vård”, i hela landet och oavsett tidpunkt på dygnet. Uppdraget utförs av Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket. Riksrevisionen granskar nu om uppdraget utförs effektivt och om Jordbruksverket säkerställer att verksamheten bedrivs konkurrensneutralt.

Kvinna i blåställ tar hand om en kalv i en ladugård

Foto: Anna Johnsson

Marknaden för djursjukvård har förändrats stort sedan Jordbruksverkets uppdrag att tillhandahålla veterinär service senast utreddes 2007. Förändringarna har bland annat påverkat var Distriktsveterinärerna behöver finnas och deras möjligheter att rekrytera personal. Distriktsveterinärernas verksamhet är främst avgiftsfinansierad och den bedrivs delvis i konkurrens med privata aktörer.

Helena Lindberg, porträtt

Det är svårt att bedriva en avgiftsfinansierad verksamhet effektivt och konkurrensneutralt, samtidigt som det finns ett tydligt statligt uppdrag som inte kan frångås. Granskningen ska undersöka om Jordbruksverket lyckas med detta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Riksdagen har ställt sig bakom att en statlig veterinärorganisation behövs för att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet dygnet runt.

Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, ska bedriva hälso- och sjukvård för lantbrukets djur. I de områden där Distriktsveterinärerna är etablerade får de också bedriva hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå för hästar och sällskapsdjur. Om vård utöver primärvårdsnivå inte finns att tillgå inom rimligt avstånd får Distriktsveterinärerna bedriva också sådan vård.

Distriktsveterinärverksamheten analyserades senast 2007 genom Veterinärutredningen (SOU 2007:24). Sedan dess har marknaden för djursjukvård förändrats. Efterfrågan vård av lantbrukets djur har minskat medan den ökat för sällskapsdjur. För sällskapsdjur efterfrågas också alltmer specialiserad vård. I takt med detta har också behovet av veterinärer ökat och det råder konkurrens om utbildad djursjukvårdspersonal. För Distriktsveterinärerna har utvecklingen medfört problem att bemanna organisationen och under 2019 kunde endast 48 procent av utannonserade veterinärtjänster tillsättas. Distriktsveterinärerna har vidare fått kritik för sättet att genomföra den konkurrensutsatta och avgiftsfinansierade vården av sällskapsdjur.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Distriktsveterinärernas verksamhet är ändamålsenlig, effektiv och uppfyller sitt uppdrag. Fokus kommer bland annat ligga på om regeringen har gett Jordbruksverket tillräckliga förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag, och om Jordbruksverket säkerställer att Distriktsveterinärernas verksamhet bedrivs konkurrensneutralt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 02 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?