Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar AP-fondernas hållbarhetsarbete

De sex statliga AP-fonderna förvaltar ett mycket stort pensionskapital. Deras övergripande uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning för att bidra till att landets nuvarande och framtida pensionärer får en god levnadsstandard. Riksdag och regering förväntar sig även att AP-fonderna i sin förvaltning verkar för en hållbar samhällsutveckling. Riksrevisionen granskar nu hur AP-fonderna hanterar dessa frågor.

Flicka håller händerna runt och tittar upp för en trädstam i skogsmiljö.

Foto: Hans Berggren

AP-fonderna har givits större självständighet än andra myndigheter. Regeringen kan därför inte styra AP-fonderna genom instruktioner, regleringsbrev eller resurstilldelning. Samtidigt finns en potentiell målkonflikt mellan AP-fondernas huvudmål om långsiktigt hög avkastning och kraven på hållbarhetsarbete.

Helena Lindberg, porträtt

– Även om den empiriska forskningen har visat på ett positivt samband mellan höga hållbarhetsvärderingar och finansiell prestation innebär situationen flera utmaningar för fonderna. Frågan är därför vilket genomslag hållbarhetsarbetet i realiteten har fått i deras förvaltning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Världens länder har enats om en mängd åtgärder för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. De senaste åren utgör FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och Parisavtalet viktiga exempel på detta. Finansmarknaden har en central roll för att målen ska kunna uppnås, både genom att styra kapitalflöden mot hållbar verksamhet och att genom ägandet sätta press på bolag att agera mer hållbart.

De sex svenska AP-fonderna, som förvaltar det allmänna pensionskapitalet på runt 2 000 miljarder kronor, har en viktig roll i sammanhanget. Deras övergripande mål är en långsiktigt hög avkastning, men riksdag och regering har dessutom uttryckt att de ska ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. AP-fonderna styrs av olika lagar och i förarbetena till dessa uttrycks att hänsyn till hållbarhet ska tas. Sedan den 1 januari 2019 innehåller den lag som styr Första−Fjärde AP-fonderna formuleringar om att särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet.

Syfte

Granskningen ska undersöka om AP-fonderna i sin förvaltning har tagit tillräcklig hänsyn till hållbarhet, det vill säga om hållbarhet har fått genomslag i AP-fondernas verksamhet, innehav och ägandeskap. Granskningen ska även svara på om AP-fondernas redovisning av sitt hållbarhetsarbete till regering och riksdag är transparent och rättvisande.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?