Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar yrkeshögskolans effektivitet och styrning

Tillgång till rätt utbildad arbetskraft är viktigt för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Yrkeshögskolan ska därför säkerställa utbildningsplatser inom yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden, och som inte täcks av gymnasiet eller universitet och högskolor. Riksrevisionen granskar nu om målen med verksamheten nås.

Yrkeshögskoleelever inspekterar rör.

Foto: Matton

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Yrkeshögskolan har en viktig roll för att motverka brist på yrkeskompetens. Vi har inga tydliga indikationer på det inte fungerar bra men genomför granskningen eftersom verksamheten är så betydelsefull och uppdraget komplext, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Brist på specialiserad arbetskraft kan hämma sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Yrkeshögskolans uppgift är att se till att yrkesutbildningar som motsvarar arbetslivets behov kommer till stånd. Det kan till exempel handla om utbildningar till specialistundersköterska, lärarassistent eller VVS-ingenjör.

Myndigheten för yrkeshögskolan är förvaltningsmyndighet för yrkeshögskolan. Myndigheten ska bland annat analysera framtida arbetskraftsbehov, bedöma vilka utbildningar som ska få statsbidrag och utöva tillsyn och kvalitetsgranskning. Yrkeshögskolan har expanderat sedan den startade, från cirka 40 000 studerande under år 2009 till cirka 60 000 under 2019, och ska öka ytterligare till 2022.

Syfte

Granskningen ska undersöka om yrkeshögskolan lever upp till riksdagens mål om att yrkesutbildningar som motsvarar arbetslivets behov kommer till stånd och kan bidra till ekonomisk tillväxt, att dessa utbildningar håller en hög kvalitet och att statens resurser till detta fördelas på ett effektivt sätt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 23 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?