Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar forskning och utveckling vid statliga myndigheter

Huvuddelen av de statliga forskningsmedlen tilldelas universitet och högskolor. Dessutom finns det ett antal statliga sakmyndigheter som tilldelas medel för forskning och utveckling, framför allt inom sina respektive verksamhetsområden. Riksrevisionen granskar nu om det arbetet är effektivt och ändamålsenligt.

Solpaneler med rapsblomma som växer upp i mitten.

Foto: Cultura Creative

Syftet med de statliga myndigheternas arbete med forskning och utveckling (FoU) är i de flesta fall att främja myndighetens ordinarie verksamhet eller att göra nytta inom myndighetens ansvarsområde. Till exempel bedriver Naturvårdsverket FoU-verksamhet som rör miljökvalitetsmålen och viltvård.

Mikael Halápi, porträtt.

– Att bedriva FoU-verksamhet ställer höga krav på regeringen och de ansvariga myndigheterna. Bland annat kommer vi titta på hur de arbetar med kvalitetssäkring och utvärderingar. Men också om resultaten gör nytta i den ordinarie verksamheten eller inom myndigheternas ansvarsområden, säger Mikael Halápi, chef för Riksrevisionens effektivitetsrevision.

Om granskningen

Bakgrund

För att regeringens beslut ska vila på goda underlag behöver de statliga myndigheterna ta fram relevant och kvalitetssäkrad information. Det är också viktigt för myndigheternas egen verksamhetsutveckling.

Därför får många myndigheter pengar till forskning och utveckling (FoU). Sammanlagt delar staten årligen ut över sju miljarder kronor i FoU-medel till myndigheter som har andra huvudsakliga uppgifter än att finansiera forskning.

En tidigare offentlig utredning har visat att det finns vissa brister i myndigheternas arbete med kvalitetssäkringen av FoU-verksamheten. Dessutom har Riksrevisionens årliga revision i flera år pekat på risken för brister i myndigheternas kontroll av vad anslagen används till.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens FoU-satsningar vid sakmyndigheter fungerar effektivt och ändamålsenligt. Fokus kommer bland annat att vara på vilka förutsättningar som regeringen ger myndigheterna, samt hur myndigheterna arbetar för att FoU-verksamheten ska vara relevant och av god kvalitet.

Samtliga sakmyndigheter som bedriver FoU-verksamhet kommer att omfattas av en enkätundersökning. Dessutom kommer en djupare granskning att göras av fem myndigheters FoU-verksamhet: Brottsförebyggande rådet (Brå), Energimyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?