Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar arbetet med att stärka arméstridskrafternas förmåga

Det svenska försvaret genomgår just nu ett omfattande förändringsarbete, bland annat för att öka krigsförbandens stridsförmåga. Efter signaler om att arbetet inte går som planerat granskar Riksrevisionen hur regeringen och Försvarsmakten arbetar med utvecklingen av arméstridskrafternas operativa förmåga.

Truppförflyttning på vinterväg.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

I mitten av 2010-talet förändrades den svenska försvarspolitiken i grunden. Från att huvudsakligen ha varit inriktat på internationella insatser i andra delar av världen skulle Försvarsmakten åter fokusera på nationellt försvar. Den operativa förmågan skulle öka i krigsförbanden, däribland arméstridskrafterna som skulle kunna kraftsamla och möta ett väpnat angrepp.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Arméstridskrafternas operativa förmåga är central för Sveriges försvar. Nu granskar vi hur regeringen och Försvarsmakten arbetar för att leva upp till riksdagens beslut, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Regeringen bedömde 2015 att det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016–2020 var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden, och att säkerställa totalförsvarets samlade förmåga. Inriktningen var att huvuddelen av arméförbanden skulle organiseras för att kunna verka som två brigader i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare.

Riksdagen godkände att det militära försvarets mål bland annat skulle vara att förebygga och hantera konflikter och krig samt att skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning. Om det krävs ska Sverige även kunna försvara sig mot incidenter och väpnade angrepp. Beslutet innebar också att ett antal arméförband skulle skapas. Arméstridskrafterna bedöms ännu inte ha utvecklats så som riksdagen beslutade.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen och Försvarsmakten har bedrivit ett effektivt arbete för att stärka den operativa förmågan i arméstridskrafterna.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 02 juli 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?