Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Försäkringskassans kontrollfunktion i sjukskrivningsprocessen

Förekomsten av så kallade hyrläkare och online-läkare har ökat. Samtidigt har statens utgifter för sjuk- och rehabiliteringsersättning stigit kraftigt. Riksrevisionen undersöker nu om det finns ett samband mellan dessa förändringar, och om Försäkringskassan möjligheter att genomföra sitt uppdrag har påverkats negativt.

Onlineläkare i samtal med patient via mobiltelefon.

Foto: Maskot

En av Försäkringskassans uppgifter är att se till att rätt personer får rätt ersättning från sjukförsäkringen. Regeringen ansvarar i sin tur för att sjukskrivningsprocessen utformas på ett sätt som gör att den fungerar effektivt och i enlighet med riksdagens beslut och intentioner.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningen ska ge svar på om Försäkringskassans och regeringens arbete med att säkerställa att rätt person får rätt ersättning varit tillräckligt i ljuset av de senaste årens förändringar inom hälso- och sjukvården, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Statens utgifter för sjuk- och rehabiliteringspenning har nästan fördubblats sedan 2010 – från 20 till 37 miljarder kronor – och förväntas öka ytterligare under de närmaste åren.

Detta bedöms delvis bero på åtstramningar i villkoren för rätten till sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare så kallad förtidspension), vilket inneburit att många försäkrade har blivit kvar i sjukpenningsystemet i stället för att övergå till sjuk- och aktivitetsersättning.

Det bedöms också bero på försämringar av Försäkringskassans arbete med att kontrollera den försäkrades rätt till ersättning. Det sammanfaller även i tiden med en snabb ökning av antalet så kallade hyrläkare och online-läkare inom vården

Syfte

Granskningen ska undersöka om ökningen av antalet av hyrläkare och online-läkare inverkat på användningen av sjukförsäkringen och på de utfärdade läkarintygens kvalitet. Granskningen kommer förutom Försäkringskassan att belysa även regeringens roll, samt om Inspektionen för socialförsäkringen (IFS) har uppmärksammat och rapporterat eventuella brister.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 juli 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?