Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar regeringens styrning mot hållbart företagande i de statliga bolagen

Det finns drygt fyrtio statliga bolag i Sverige. Riksdag och regering har uttryckt att bolagens verksamhet ska bedrivas föredömligt på hållbarhetsområdet, och på ett sätt som skapar förtroende hos allmänheten. Riksrevisionen granskar nu hur regeringen styr de statliga bolagen mot dessa mål.

Barn håller en jordglob i sina händer.

Foto: Lisa Wikstrand

Helena Lindberg, porträtt

– Det finns indikationer på att regeringens styrning inte har varit tillräcklig för att ambitionerna om hållbart statligt företagande ska kunna nås, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

De drygt fyrtio statliga bolagen har ett sammanlagt värde på cirka 630 miljarder kronor. Riksdagen har beslutat att bolagen ska drivas så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir så bra som möjligt och, i förekommande fall, att särskilt beslutade samhällsuppdrag utförs väl. Dessutom finns ett antal principer för styrningen av dessa bolag, bland annat att de ska vara föredömliga när det gäller hållbart företagande. Enligt regeringens definition innebär det att bolagen ska balansera en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Regeringen pekar i dessa sammanhang särskilt på miljöhänsyn, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption samt jämställdhet och mångfald.

Granskningen inleds efter indikationer på att regeringens styrning ännu inte lett till önskat resultat. Det handlar bland annat om att styrningen har haft liten praktisk påverkan på bolagens agerande, att regeringens rapportering till riksdagen inte har varit heltäckande samt att bolagen inte alltid har agerat föredömligt när det gäller hållbarhetsfrågor.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statliga bolagen lett till att ambitionerna inom området har uppnåtts.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 augusti 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?