Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Åtgärder krävs för att förbättra styrningen av ämneslärarutbildningar

Utbildningarna till högstadie- och gymnasielärare har länge fått kritik för bristande kvalitet. En förbättrad styrning med tydligare ansvarsfördelning, bättre samordning och ökat studentinflytande skulle motverka dessa brister, visar Riksrevisionens granskning.

Lärare står vid whiteboard med pärm i handen.

Foto: Maskot

Staten har ansvar för att utbilda lärare. Kvaliteten på ämneslärarutbildningen har dock ifrågasatts från olika håll, och bristerna har framstått som svåra att åtgärda.

Riksrevisionen har därför granskat styrningen av ämneslärarutbildningarna vid Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle. Lärosätena har valts för att de har skilda förutsättningar, bland annat när det gäller organisation, storlek och geografiskt läge.

– Ämneslärarutbildningar är svåra att styra, eftersom lärosätena har många olika uppgifter och många intressen behöver jämkas. Det som gynnar ämneslärarutbildningen gynnar nödvändigtvis inte andra delar av lärosätet, och vice versa. Hur lärosätena väljer att hantera detta har stor betydelse för utbildningens kvalitet, säger Jens Pettersson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen bedömer att samtliga granskade lärosäten har ett utrymme att utveckla styrningen av sina utbildningar. Viktigast är att lärosätena, i olika grad, förtydligar ansvarsfördelningen och förbättrar samordningen för att kunna höja utbildningskvaliteten. Dessutom behöver de ta tillvara studenternas erfarenheter mer.

Störst förbättringsmöjligheter har Stockholms universitet, där otydligt ansvar och en komplex organisation skapar tidskrävande samordning.

– Bristerna vid Stockholms universitet har bland annat lett till att åtgärder som ska utveckla utbildningarna har blivit fördröjda, eller inte genomförda alls. För att komma till rätta med flera av de utmaningar som finns måste styrningen bättre möta utbildningens behov, säger Jens Pettersson.

Helena Lindberg, porträtt

– Även om resultaten gäller de tre granskade lärosätena bedömer vi att också andra universitet och högskolor som bedriver lärarutbildning kan ha stor nytta av granskningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att:

  • Stockholms universitet klargör ansvarsförhållanden för utbildningarna och ökar effektiviteten i samordningen
  • Högskolan i Gävle tar fram strukturer för att ytterligare involvera ansvariga för ämnen, och den så kallade utbildningsvetenskaplig kärnan, i styrningen av lärarutbildningarna
  • Linnéuniversitetet säkerställer tydlig ansvarsfördelning, beredningsvägar och kommunikationsvägar inom samtliga fakulteter och institutioner som bedriver lärarutbildningen, samt för nämnden för lärarutbildning.

Stockholms universitet och Högskolan i Gävle rekommenderas vidare att i högre grad involvera studenterna i utvecklingen av utbildningen, bland annat genom att utveckla fungerande former för studentinflytande.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 25 augusti 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?