Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisor Helena Lindberg utfrågad av riksdagen

Riksrevisor Helena Lindberg medverkade under torsdagen i finansutskottets öppna utfrågning om Riksrevisionens årliga rapport. Frågorna handlade bland annat om tillståndet i statsförvaltningen, valsystemet och hur Riksrevisionen väljer vad som ska granskas.

Årets öppna utfrågning var den tredje i ordningen. Närvarade gjorde ledamöter från riksdagens finansutskott och konstitutionsutskott.

Helena Lindberg, porträtt

– Det är roligt att riksdagen är så intresserad av vårt arbete och våra granskningar. Det är också inspirerande att se det engagemang som ligger bakom många av ledamöternas frågor, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Utfrågningen inleddes av finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S), och avslutades av vice ordförande Elisabeth Svantesson (M).

Däremellan ställdes en mängd frågor av ledamöterna. Flera frågor handlade om brister som uppdagats inom den årliga revisionen av myndigheternas årsredovisningar. Det ställdes även frågor om bland annat skyddet av valhemligheten vid allmänna val, problem kopplade till myndigheternas it-system, brister i det kommunala utjämningssystemet och regeringens budgetarbete.

Dessutom ställdes det frågor om hur Riksrevisionen beslutar om vilka granskningar som ska genomföras.

– Vi utgår från en gedigen riskanalys där vi har identifierat fyra riskområden för det statliga åtagandet. Till det lägger vi indikationer på problem, säger Helena Lindberg.

Helena Lindberg berättade under utfrågningen om de övergripande resultaten av de senaste årens granskningar. I sitt anförande lyfte hon bland annat fram nyligen genomförda granskningar av planeringen av höghastighetsjärnväg, underhåll av det statliga vägnätet, det kommunala utjämningssystemet och styrningen av rättskedjan.

Vidare talade Helena Lindberg om risker kopplade till de statliga myndigheternas hantering av avgiftsbelagda verksamheter, bristande samordning och informationsutbyte, kompetensförsörjning och möjligheter att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Se utfrågningen på riksdagens webbplats

Riksrevisorns årliga rapport 2020

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020

Att tänka efter före – statens planering av höghastighetsjärnväg (RiR 2019:31)

Drift och underhåll av statliga vägar – betydligt dyrare än avtalat (RiR 2019:24)

Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och bättre förvaltning (RiR 2019:29)

Styrningen av rättskedjan (RiR 2019:15)

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 september 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?