Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar beskattning av delningsekonomin

Plattformar som förmedlar till exempel uthyrning av bostäder, leveranser och taxitjänster växer snabbt i antal och storlek. Den så kallade delningsekonomin konkurrerar därmed allt mer med den traditionella ekonomin i Sverige – men sker det på lika villkor? Riksrevisionen granskar nu Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin.

Detaljbild på händer som använder en smartphone.

Foto: Sitthiphong

Helena Lindberg, porträtt

Sannolikt har vi bara sett början på delningsekonomins snabba tillväxt i Sverige. Om dessa aktörer beskattas lägre än inom den traditionella ekonomin blir konkurrensen snedvriden. Dessutom kan det skada förtroendet för hela skattesystemet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Delningsekonomi är ett populärt begrepp för att beskriva olika typer av upplägg för att hyra, dela eller låna saker i stället för att själv äga dem.

Delningsekonomi i sig är inget nytt, men digitaliseringen har ökat tillgängligheten och minskat transaktionskostnaderna. Under de senaste åren har ett stort antal plattformar för delningsekonomi etablerats i Sverige. Några av de största och snabbast växande plattformarna finns bland annat inom uthyrning av bostäder och leveranser, men delningsekonomin växer snabbt även på andra områden. Plattformar som förmedlar tjänster som gräsklippning, montering och reparation samt uthyrning av fordon och verktyg blir också allt vanligare.

Skatteverket har konstaterat att dagens skatteregler går att tillämpa för att beskatta delningsekonomin, men att det innebär flera utmaningar. Till exempel är delningsplattformarna ofta organiserade som ett trepartsförhållande (tillhandahållare, utförare och konsument) vilket kan göra det svårt för aktörerna att veta vem som ska betala in moms och arbetsgivaravgifter, eller vilka inkomster som ska rapporteras och hur.

Skatteverket har dessutom konstaterat skillnader mellan delningsekonomin och den traditionella ekonomin när det gäller efterlevnaden av skatteregler. Jämfört med den traditionella ekonomin har Skatteverket dessutom sämre möjligheter att kontrollera att rätt skatt betalas.

Syfte

Granskningen ska svara på om Skatteverkets åtgärder för att beskatta delningsekonomin är effektiva. Granskningen kommer inte att omfatta andra aspekter av delningsekonomin, till exempel arbets- och konsumenträtt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 oktober 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?