Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar kostnadskontroll i infrastrukturprojekt

Flera stora infrastruktursatsningar har blivit avsevärt dyrare än planerat. Det gör att den samhällsekonomiska lönsamheten minskar och att risken för felaktiga prioriteringar ökar. Riksrevisionen granskar nu Trafikverkets arbete med kostnadskalkyler.

Ny väg asfalteras.

Foto: Stilrentfoto

Helena Lindberg, porträtt

Tillförlitliga kostnadskalkyler är en nödvändig förutsättning för att regeringen och Trafikverket ska kunna prioritera effektivt mellan olika potentiella investeringsalternativ, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Staten lägger stora belopp på olika infrastruktursatsningar. Under 2020 handlar det om knappt 26 miljarder kronor, och i den senast beslutade nationella 12-årsplanen för transportsystemet ligger investeringar drygt 334 miljarder kronor.

Under senare år har flera stora projekt blivit betydligt dyrare än vad som planerats. Under 2019 skrevs till exempel Ostlänkens kostnader upp med 10 miljarder kronor, utbyggnaden av tunnelbanans blå linje blev 9 miljarder kronor dyrare och Förbifart Stockholms kostnader ökade med 3,3 miljarder. Tillsammans är detta nästan lika mycket som statens totala budget för investeringar i infrastruktur under samma år.

Fördyringar innebär att den samhällsekonomiska lönsamheten minskar, samt att andra projekt trängs undan eller skjuts upp. Osäkerhet kring kostnaden försvårar också Trafikverkets och regeringens arbete med att prioritera mellan framtida projekt.

Syfte

Granskningen ska svara på om Trafikverkets kostnadskalkyler ger tillförlitliga beslutsunderlag när det gäller möjligheterna att prioritera mellan olika infrastrukturprojekt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 oktober 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?