Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Pandemin påverkar Riksrevisionens granskningsplan

Riksrevisionen presenterar i dag sin granskningsplan för det kommande året. Den utgår från en övergripande omvärldsanalys och identifierade risker och problem i staten. Den pågående pandemin innebär att vissa risker har ökat och att riskbilden därmed har förändrats.

Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar oberoende vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Revisionens granskning ska bidra till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten.

I dag presenteras granskningsplanen för 2020–2021. Den är styrande för den granskning som planeras inom den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen. Den inriktning som gällt de senaste åren ligger i allt väsentligt fast, men den pågående pandemin innebär påfrestningar för staten. De statliga utgifterna ökar samtidigt som regeringens och myndigheternas samordning och anpassningsförmåga sätts på prov.

Riksrevisionen upprätthåller granskningsverksamheten och tar hänsyn till de omständigheter som gäller för de krishanterande myndigheterna. Det innebär bland annat att vissa granskningar kommer att genomföras först när samhället övergått i ett mer normalt läge.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det finns dock flera pandemirelaterade frågor som bör granskas redan nu, exempelvis utbetalningar av olika stöd. Jag ser även ett behov av att granska om de olika besluten om finanspolitiska åtgärder har fattats utifrån rimliga beslutsunderlag, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Övergripande risker

Den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen inriktas mot fyra övergripande risker.

  • kvalitet i underlag och information som ska möjliggöra stabila offentliga finanser
  • styrning, uppföljning och avrapportering av statliga åtaganden
  • organisering, ansvar och samordning
  • kompetensförsörjning

De fyra riskerna har sedan brutits ned i mer specifika riskområden.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 03 november 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?