Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar införandet och tillämpningen av bosättningslagen

När bosättningslagen infördes 2016 blev landets kommuner skyldiga att ta emot flyktinginvandrare efter anvisning från Migrationsverket. Syftet var bland annat att åstadkomma en snabbare process och jämnare fördelning över riket. Riksrevisionen granskar nu om reformen har fått avsedd effekt.

Familj utanför Migrationsverkets ansökningsenhet i Kållered.

Foto: Tomislav Stjepic

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

Eftersom det har gått ett antal år sedan reformen infördes, och ingen utvärdering har gjorts, är det angeläget att granska om det blev som riksdagen ville, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Införandet av den så kallade bosättningslagen 2016 innebar att Migrationsverket kan anvisa kommunerna att ta emot och ordna bostad till flyktinginvandrare, och att kommuner är skyldiga att genomföra detta. Tidigare krävdes det en överenskommelse mellan staten och kommunen i fråga.

Syftet med förändringen var att frigöra platser i mottagningssystemet för asylsökande, påskynda mottagandet i kommuner för invandrare med uppehållstillstånd samt skapa en jämnare fördelning mellan rikets kommuner. Sammantaget skulle detta förbättra etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

De personer som omfattas av sådana anvisningar är före detta asylsökande som fått uppehållstillstånd och vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden samt så kallade kvotflyktingar. De är dock inte tvungna att flytta till den kommun som anvisats att ta emot dem, utan kan istället välja att bosätta sig i en annan kommun men ordna boendet på egen hand. Av de cirka 26 000 flyktinginvandrare som togs emot i rikets kommuner under 2019 ordnade majoriteten, cirka 64 procent, boende på egen hand.

Syfte

Granskningen ska svara på om införandet, och regeringens och myndigheternas tillämpning, av bosättningslagen har levt upp till intentionerna med reformen.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 november 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?