Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar omställningen vid Migrationsverket 2017–2020

Migrationsverket har nyligen genomfört en av de senaste decenniernas snabbaste och största neddragningar i statsförvaltningen. Riksrevisionen granskar nu om det omställningsarbetet har genomförts bra, eller om det har fått negativa konsekvenser som hade kunnat undvikas.

Detaljbild på Migrationsverkets fasad i Sundbyberg mot blå himmel och vita moln.

Foto: Tomislav Stjepic

Stora och snabba omställningar medför alltid risk för olika typer av negativa konsekvenser. Granskningen gäller främst Migrationsverket, men kommer även att belysa regeringens, Arbetsgivarverkets och Ekonomistyrningsverkets insatser.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

Granskningen är framför allt framåtsyftande. Förhoppningen är att resultaten ska göra nytta när statsförvaltningen behöver genomgå omställningsprocesser i framtiden, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Det är inte ovanligt att statliga myndigheter behöver skära ner på sin verksamhet, och därför genomgår en omställningsprocess. Migrationsverket har nyligen genomgått en omfattande sådan process. Under åren 2017–2019 mer än halverades myndighetens anslagsförbrukning, med kraftiga neddragningar av såväl personal- som lokalkostnader.

Stora omställningar syftar ofta till besparingar eller effektivisering, men innebär också risker. Syftena uppnås inte alltid, viktiga kompetenser kan gå förlorade och enskilda eller företag kan drabbas av växande handläggningstider. Om omställningen initieras sent eller genomförs långsamt kan det uppstå onödiga kostnader, och avvecklande av statlig egendom kan leda till slöseri eller i värsta fall rena oegentligheter.

Syfte

Granskningen ska svara på om Migrationsverkets omställning har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Förutom Migrationsverket omfattas även regeringen, Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket av granskningen.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 06 november 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?