Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon

År 2010 släpptes privata aktörer in på besiktningsmarknaden och två tredjedelar av statliga AB Svensk Bilprovning såldes. Riksdagen förväntade sig en rad positiva effekter för konsumenter, anställda och samhälle. Riksrevisionen granskar nu omregleringen av besiktningsmarkanden för fordon.

Bil är upphissad och undersöks med ficklampa på undersidan.

Foto: SariMe

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det har gått tio år sedan riksdagen beslutade att besiktningsmarknaden skulle förändras i grunden. Det är en stor reform vars resultat inte har granskats tidigare, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Fram till 2010 hade AB Svensk Bilprovning monopol på besiktningsverksamhet för motorfordon. Numera finns det åtta ackrediterade besiktningsföretag varav sju är privatägda.

Omregleringen förväntades bland annat leda till pressade priser, högre kvalitet, mer valfrihet för konsumenter samt bättre utvecklingsmöjligheter för de anställda. Vidare förväntades fri konkurrens gynna entreprenörskapet och därmed tillväxten i Sverige. Kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll skulle vara fortsatt höga.

Det finns vissa indikationer på att riksdagens intentioner inte har förverkligats. Till exempel har konsumentpriserna för kontrollbesiktning ökat snarare än minskat. Samtidigt har andelen bilar som underkänns i besiktningarna minskat, vilket reser frågetecken kring upprätthållandet av kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll. Vidare domineras besiktningsmarknaden av ett fåtal stora företag, med endast små inslag av entreprenörskap. Dessutom har antalet klagomål mot branschen ökat generellt.

Syfte

Riksrevisionen avser att granska om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon lett till de resultat som riksdagen förväntade sig, samt om tillsynsmyndigheterna Transportstyrelsen och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 12 november 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?