Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringen bör förenkla reglerna för stöd när flera myndigheter är inblandade

Det finns ett antal statliga stöd där flera olika myndigheter är inblandade i beslut och utbetalning. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över reglerna för detta så att onödig administration kan undvikas och redovisningen förbättras.

Närbild på kugghjul i en växellåda.

Foto: NIKKYTOK

I normalfallet är det en och samma statliga myndighet som prövar, beslutar och betalar ut ett stöd till personer, företag eller kommuner.

Det finns dock ett flertal stöd där en myndighet fattar beslut om att bevilja stödet medan en eller flera andra myndigheter sköter själva utbetalningarna.

Riksrevisionens granskning visar att detta många gånger är en väl avvägd och effektiv ansvarsfördelning, men att det finns fall när förenklingar bör ske.

Det gäller till exempel aktivitetsstöd och etableringsersättning, där Arbetsförmedlingen disponerar pengarna och utformar insatsen, medan Försäkringskassan fattar beslut om deltagare och betalar ut pengarna.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Detta leder till oklara ansvarsförhållandena och ett krångligt flöde av pengar fram och tillbaka mellan myndigheterna. I vissa fall blir det till och med svårt att bedöma hur mycket stödpengar som finns kvar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Andra exempel är

  • investeringsstödet för solceller – där Statens energimyndighet, Boverket och länsstyrelserna är involverade
  • stödet till sanering av förorenad mark – där Naturvårdsverket gör utbetalningar till länsstyrelserna som sedan skickar pengarna vidare till kommunerna
  • när Regeringskansliet beslutar om utbetalningar – som sedan sköts av Sida eller Kammarkollegiet, beroende på vem mottagaren är.

– Rollfördelningen mellan Energimyndigheten, Boverket och länsstyrelserna är svår att förklara för de som ansöker om stöd. Ibland är det till och med svårt för myndigheterna själva att avgöra vem som bäst kan svara på allmänhetens frågor, säger Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

Granskningen visar också att det finns flera brister i myndigheternas digitala handläggarstöd, till exempel när det gäller de EU-styrda jordbruksstöden. För stödet till sanering av förorenad mark finns inget it-baserat handläggarstöd alls.

Detta leder till att mycket av handläggningen utförs manuellt vilket är tidsödande. Med 21 inblandade länsstyrelser innebär det också att handläggningen inte blir enhetlig över landet.

– Dessa problem förstärks när det är en myndighet som utvecklar handläggarstödet och en annan som ska handlägga ärendena, säger Ingemar Delveborn.

Rekommendationer

Regeringen rekommenderas i korthet att:

  • låta Försäkringskassan få hela ansvaret för aktivitetsstöd och etableringsersättning
  • låta Kammarkollegiet sköta alla utbetalningar som Regeringskansliet fattar beslut om
  • låta en myndighet få hela ansvaret för solcellsstödet, om det ska vara kvar efter 2021
  • förtydliga ansvarsförhållandena kring stödet till sanering av förorenad mark samt låta Naturvårdsverket göra utbetalning direkt till respektive saneringsprojekts huvudaktör
  • ge en lämplig myndighet, exempelvis Myndigheten för digital förvaltning, i uppdrag att utreda möjligheten till ökad samordning av statliga myndigheters arbete med att utveckla digitaliserade handläggningssystem.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 november 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?