Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen förlänger samarbetet med revisionsmyndigheten i Liberia

Riksrevisionen har beslutat att förlänga samarbetet med revisionsmyndigheten i Liberia. Syftet är att ytterligare stärka möjligheterna till kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av revisionsarbetet i Liberia.

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett mångsidigt internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i ett stort antal utvecklingsländer. Syftet är bland annat att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Riksrevisionen har inom ramarna för detta samarbetat med den nationella revisionsmyndigheten i Liberia, National Auditing Commission (GAC), sedan september 2018. Fokus har legat på att stärka GAC:s institutionella kapacitet och förmåga till kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Riksrevisor Helena Lindberg har nu kommit överens med den liberianske riksrevisorn att samarbetet ska fortgå under hela 2021. Fokus kommer fortsatt att ligga på förbättrade möjligheter till kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi har haft ett bra samarbete med GAC Liberia under projektperioden, men har tvingats ställa in en del aktiviteter på grund av covid-19 pandemin. Genom att förlänga projektet ett år får vi möjlighet att arbeta vidare för att tillsammans stärka GAC:s kapacitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien

Läs mer

Riksrevisionens internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?