Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen inleder samarbete med FN:s utvecklingsprogram i Zimbabwe

Riksrevisionen har beslutat att bidra med 1,7 miljoner kronor till FN:s utvecklingsprogram i Zimbabwe. Målet är att stärka den offentliga revisionen i enlighet med internationella standarder.

Två skolbarn under jakarandaträd på gata i Harare.

Foto: TT/Tsvangirayi Mukwazhi

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett mångsidigt internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i ett stort antal utvecklingsländer. Syftet är bland annat att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Tidigare i år förlängdes samarbetet med Office of the Auditor General (OAG) – den nationella revisionsmyndigheten – i Zimbabwe. Sedan dess har förutsättningarna att bedriva offentlig revision förändrats på grund av Covid-19 pandemin, och Riksrevisionen har sökt nya vägar att stötta OAG.

Det har lett fram till ett samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Zimbabwe, som syftar till att stärka såväl parlamentet som det nationella revisionsarbetet. Samarbetet presenteras idag vid en digital ceremoni tillsammans med riksrevisorn i Zimbabwe och ledningen för UNDP i Zimbabwe.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Pandemin har inneburit stora utmaningar för våra kollegor i Zimbabwe. Vår ambition är att anpassa stödet till den nya situationen så att OAG kan utföra sitt viktiga uppdrag så bra som möjligt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen bidrar nu med 1,7 miljoner kronor till FN:s utvecklingsprogram. Medlen kommer att användas till genomförande av OAG:s granskningar, som syftar till ökat ansvarstagande, effektivitet och transparens i den offentliga förvaltningen. Resurser kommer också att användas till att förstärka myndighetens revisionella kapacitet.

Det nya samarbetet ligger i linje med Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe, som bland annat avser att förbättra förutsättningarna för demokratisk samhällsstyrning, minskad korruption, ansvarstagande och ansvarsutkrävande i de offentliga institutionerna.

Catharina Cappelin, porträtt.

– Vi är glada över att ha kunnat få till stånd detta samarbete på så kort tid, mycket tack vare den redan etablerade kontakten mellan OAG, parlamentet och UNDP i Zimbabwe, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella arbete.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Läs mer

Om Riksrevisionens internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 09 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?