Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Väl fungerande granskning av public service-företagen

Granskningsnämndens granskning av programinnehållet i public service-företagen är i stort sett effektiv och leder till önskat resultat. Riksrevisionen rekommenderar dock att granskningsnämnden utvecklar motiveringarna till vissa beslut, samt arbetar för att korta sina handläggningstider.

Detaljbild på hand som håller i fjärrkontroll. I bakgrunden syns en tv suddigt.

Foto: Concept Photo

Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är så kallade public service-företag. Deras sändningsverksamhet bedrivs på uppdrag av staten och finansieras av skattebetalarna. Verksamheten ska vara oberoende och ha hög integritet.

Granskningsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv tar emot anmälningar från allmänheten och kontrollerar om innehållet i public service-företagens radio- och tv-program följer föreskrifter och villkor. Nämnden kontrollerar också årligen om företagen har uppfyllt sina public service-uppdrag.

Granskningsnämndens granskning fungerar i stort sett ändamålsenligt och ger önskat resultat:

  • Det är enkelt att göra en anmälan till granskningsnämnden.
  • Granskningsnämnden har en väl fungerande ärendehantering och en effektiv prioritering av ärenden som är principiellt betydelsefulla.
  • Programföretagen tar granskningsnämndens beslut på stort allvar, och besluten får genomslag i företagens publicistiska verksamhet.

Det finns dock vissa förbättringsområden. Till exempel bör de friande beslut som fattas av nämndens ordförande, utan att nämnden sammanträder, motiveras bättre.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningsnämnden kan med ganska enkla medel öka transparensen i sina beslut. För den tittare eller lyssnare som anmäler, måste det vara enkelt att förstå beslutet, oavsett om det friar eller fäller. I slutänden är detta viktigt för granskningssystemets legitimitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar också att handläggningstiderna ökar, trots att effektiviseringsåtgärder har vidtagits vid flera tillfällen.

– Långa handläggningstider riskerar att minska anmälarens upplevelse av upprättelse och på sikt minska förtroendet för granskningssystemet. Här bör ett utvecklingsarbete genomföras, säger Gunnar Myrberg, projektledare för Riksrevisionens granskning.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar Myndigheten för press, radio och tv att

  • ta fram en plan för att korta granskningsnämndens handläggningstider
  • utveckla motiveringarna i de beslut som fattas av en ordförande, utan att nämnden haft sammanträde
  • uppdatera praxissamlingarna oftare.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 10 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?