Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen förlänger samarbetet med revisionsmyndigheten i Afghanistan

Riksrevisionen har beslutat att förlänga samarbetet med revisionsmyndigheten i Afghanistan. Syftet är att ytterligare stärka revisionsmyndighetens kapacitet inom framförallt finansiell och effektivitetsrevision.

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett mångsidigt internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i ett stort antal utvecklingsländer. Syftet är bland annat att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Riksrevisionen har inom ramarna för detta samarbetat med den nationella revisionsmyndigheten i Afghanistan, Supreme Audit Office of Afghanistan (SAO), sedan augusti 2018. Fokus har legat på att stärka SAO:s förmåga att bedriva revision i enlighet med internationella standarder.

Riksrevisor Helena Lindberg har nu kommit överens med den afghanske riksrevisorn Mohammad Naiem Haqmal att samarbetet ska fortgå till och med 2023.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Afghanistan är ett av världens mest krisdrabbade länder. Vårt samarbete med den afghanska revisionsmyndigheten syftar till att bidra till den demokratiska utvecklingen genom att stärka revisionen och kontrollen av offentliga medel, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Fokus kommer att ligga på utveckling av finansiell revision och effektivitetsrevision. Samarbetet kommer också att stärka SAO:s arbete med kvalitetssäkring, kommunikation, personal- och organisationsfrågor samt ledarskap.

Säkerhetsläget i Afghanistan medger inte besök och har krävt nya arbetsformer, bland annat workshops i tredje land. Med pandemins utbredning har digitala kanaler blivit avgörande för samarbetet.

Catharina Cappelin, porträtt.

– Vi har haft ett bra samarbete med SAO Afghanistan, och har kunnat fortsätta med stödet – trots covid-19-pandemin. Nu får vi möjlighet att arbeta vidare för att tillsammans ytterligare stärka SAO:s kapacitet, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella verksamhet.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Läs mer

Om Riksrevisionens internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 16 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?