Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar urvalet av elever till Pisa-undersökningen

OECD:s Pisa-undersökning ska visa hur väl utbildningssystemen i olika länder fungerar. Efter indikationer på att Sverige har undantagit för många elever från deltagande granskar Riksrevisionen nu arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt urval av elever till Pisa-undersökningen.

Bild ovanifrån på sex elever som genomför ett skriftligt prov.

Foto: Caiaimage

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Att resultaten ger en korrekt bild av det svenska kunskapsläget är en förutsättning för att de ska kunna bidra till utvecklingen av en skola med hög kvalitet och likvärdighet. Att det är oklart hur urvalet har gått till riskerar dessutom att skada förtroendet för den svenska statsförvaltningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Pisa-undersökningen är en internationell studie som den ekonomiska organisationen OECD utvecklat och organiserar. Syftet är att undersöka hur väl respektive lands utbildningssystem fungerar inom ämnesområdena läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige används resultaten som underlag för beslut om utvecklingsinsatser, reformer och resursfördelning inom skolan.

Eftersom Pisa-undersökningen är tänkt att jämföra länders utbildningssystem är det viktigt att studien genomförs på samma sätt i samtliga länder. OECD har därför tagit fram ett ramverk för hur studien ska genomföras och regler för vilka skolor och elever som ska delta. Vid genomförandet kan länderna exkludera elever med vissa funktionsnedsättningar samt elever med otillräckliga kunskaper i respektive lands språk.

Sveriges resultat har sjunkit stadigt från det att studien infördes år 2000 till och med 2012. I de senaste två undersökningarna – 2015 och 2018 – förbättrades dock de svenska resultaten. Samtidigt hade Sverige 2018 en betydligt högre andel elever som exkluderades och elever som inte dök upp vid provtillfället jämfört med andra länder.

Regeringen och Skolverket har förklarat den höga exkluderingen med det höga flyktingmottagandet 2015 och åren därefter. Den förklaringen har ifrågasatts men har varit svår att såväl bekräfta som dementera.

Syfte

Granskningens syfte är att undersöka om regeringen och Skolverket har säkerställt att Pisa-undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt vad gäller exkluderingar och bortfall av elever. Inom ramarna för detta kommer granskningen bland annat svara på om ökningen av antalet nyanlända elever kan förklara den höga andelen som exkluderades 2018. Granskningen kommer också att belysa regeringens och Skolverkets hantering av tveksamheterna kring deltagandet.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 16 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?