Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen förlänger samarbetet med revisionsmyndigheten i Kosovo till 2023

Riksrevisionen förlänger samarbetet med den nationella revisionsmyndigheten i Kosovo i tre år. Målet är att stärka den offentliga revisionen i Kosovo, främst genom att stödja utvecklingen av effektivitetsrevision och organisatorisk kapacitet.

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett mångsidigt internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i ett stort antal utvecklingsländer. Syftet är bland annat att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Riksrevisionen har inom ramarna för detta samarbetat med den nationella revisionsmyndigheten i Kosovo, National Audit Office of Kosovo (KNAO), sedan 2011. Riksrevisorerna i Sverige och Kosovo har nu kommit överens om att förlänga samarbetet till slutet av 2023. Riksrevisorerna Helena Lindberg och Besnik Osmani undertecknar idag det nya samförståndsavtalet vid en digital ceremoni.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Samarbetet med revisionsmyndigheten i Kosovo har givit goda resultat. Genom att ingå i en ny projektperiod får vi möjlighet att tillsammans med vår partner fortsatt arbeta för att utveckla effektivitetsrevisionens förmåga att producera rapporter av god kvalitet som gör nytta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Samarbetsperioden 2021–2023 syftar till att stödja den fortsatta utvecklingen av effektivitetsrevisionen, och verka för att de goda resultat som projektet hittills har resulterat i blir en integrerad del av KNAO:s löpande verksamhet.

Vidare kommer Riksrevisionens experter att arbeta tillsammans med sina kosovanska kollegor för att stärka organisationen att bedriva revision i enlighet med internationella standarder och principer.

Catharina Cappelin, porträtt.

– Vi ser vår partner som en kraft som bidrar till förbättringar i Kosovos statsförvaltning och offentliga finanser. Vi har ett nära samarbete och utformar stödet efter deras behov och våra möjligheter att tillgodose dessa, allt med syfte att stärka kvaliteten i revisionen hos KNAO, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella arbete.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Läs mer

Om Riksrevisionens internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 18 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?