Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Inbjudan till webbinarium om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

I ett webbinarium 10 februari kl. 14:00–15:30 presenterar Yvonne Thorsén, projektledare vid Riksrevisionen, granskningsrapporten om hur statens insatser mot exploatering av arbetskraft fungerar. 

Motljusbild på tre personer som monterar en byggställning.

Foto: HXDBZXY

I december publicerade Riksrevisionen en granskning av hur statens insatser mot exploatering av arbetskraft fungerar. Exploatering av arbetskraft handlar om att personer arbetar till oskäligt låg lön, med mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden. Det är framför allt utländsk arbetskraft som drabbas.

Granskningen visar att arbetet mot exploatering av arbetskraft har stora brister. Riksrevisionens främsta kritik är att regeringen inte har gett myndigheterna tydliga uppdrag och mandat för att arbeta med frågan. Det märks i praktiken genom att få arbetsgivare döms för brotten människohandel för tvångsarbete och människoexploatering. Det finns bara tre fällande domar de senaste 15 åren.

Det befintliga regelverket ger inte heller ett bra skydd mot exploatering. Till exempel är det inte förbjudet för en arbetsgivare att ta betalt för en anställning, kräva tillbaka lön av en anställd eller att låta anställda bo under dåliga förhållanden.

Vidare gör myndigheterna gemensamma tillslag mot brottslighet i arbetslivet, men kontrollerar inte de anställdas arbetssituation. Det saknas även lättillgänglig information till utländsk arbetskraft om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig för att få stöd om det uppstår problem.

Kritik mot Sveriges hantering

Sverige har fått kritik för sitt arbete mot arbetskraftsexploatering av EU och många länder har kommit längre i arbetet mot exploatering på arbetsmarknaden. 2015 införde Storbritannien ”Modern Slavery Act” för att stärka arbetet mot exploatering och människohandel vilket har lett till betydligt fler identifierade offer och fällande domar. I Storbritannien finns även en myndighet som arbetar uteslutande med att motverka arbetskraftsexploatering kallad Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA).

Även i Finland har antalet domar för exploatering ökat. Där finns en lagstiftning avseende ockerliknande diskriminering i arbetslivet som ofta används för att straffa arbetsgivare som utnyttjar arbetskraft. Dessutom finns det arbetsmiljöinspektörer som är särskilt inriktade på att följa upp arbetsvillkor för utländsk arbetskraft.

I ett webbinarium 10 februari kl. 14:00–15:30 presenterar Yvonne Thorsén, projektledare vid Riksrevisionen, granskningsrapporten. Därefter berättar de särskilt inbjudna gästerna Natalia Ollus från institutet HEUNI i Finland och Frank Hansen från myndigheten GLAA i Storbritannien om sina länders arbete mot exploatering i arbetslivet. Webbinariet avslutas med en gemensam diskussion om granskningsrapporten och vilka eventuella lärdomar Sverige kan dra från de båda ländernas arbete.

Moderator för webbinariet är Ingela Ekblom, senior rådgivare vid Riksrevisionens internationella avdelning.

Deltagare i webbinariet har möjlighet att ställa frågor till de medverkande. Webbinariet hålls på engelska.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till Riksrevisionens webbinarier samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 januari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?