Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ökat fokus på hållbarhet i Riksrevisionens
internationella utvecklingssamarbete

Riksrevisionens nya strategi för det internationella utvecklingssamarbetet har ökat fokus på hållbarhetsfrågor och mer pandemianpassade val av metoder. Målet är att främja effektiv förvaltning och demokratisk utveckling i utvecklingsländer.

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett omfattande internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i ett stort antal utvecklingsländer.

Strategin för det arbetet har nu uppdaterats. Syftet är fortfarande att främja effektiv förvaltning och demokratisk utveckling i utvecklingsländer, samt ökad transparens och fungerande system för ansvarsutkrävande, men några nya prioriteringar har tillkommit.

En av de viktigare är ett ökat fokus på hållbarhet, framför allt jämställdhets- och miljö- och klimatperspektivet, utifrån FN:s Agenda 2030. Strategin lägger särskild tonvikt på kunskapsutbyte med andra biståndsaktörer inklusive svenska myndigheter, andra givare samt organisationer i det civila samhället.

En annan viktig del handlar om hur Riksrevisionens internationella arbete anpassas till de nya förutsättningar som coronapandemin innebär. Framför allt handlar det om val av metoder och kompetensutveckling av experter.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi har en uppgift att bedriva internationellt utvecklingssamarbete inom ramen för svensk biståndspolitik. Nu höjer vi våra ambitioner att bidra till revision och demokratiutvecklingen i samarbetsländerna, säger riksrevisor, Helena Lindberg.

De nya prioriteringarna innebär även att Riksrevisionen stärker sitt engagemang i frågor som rör revision av internationella organisationer med utvecklingsmandat och revisionsmyndigheters granskning av givarmedel.

Catharina Cappelin

– Min förhoppning är att strategin ger en god insikt om våra prioriteringar. Framförallt vill jag lyfta fram vårt stärkta multilaterala engagemang, där vi bland annat kandiderar som externrevisor i internationella organisationer med utvecklingsmandat, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella verksamhet.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 43 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Läs mer

Riksrevisionens internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?