Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar domstolarnas ersättning till rättsliga biträden i brottmål

Domstolarnas ersättning till advokater, tolkar och andra motsvarar nästan hälften av de samlade kostnaderna för hela domstolsväsendet. Riksrevisionen genomför nu en granskning av hur tingsrätterna och Domstolsverket hanterar ersättningar till offentliga försvarare och målsägandebiträden i samband med brottmål.

Domstolssal med lagbok och siluett av domare.

Foto: Henrik Montgomery

Granskningen har inletts efter indikationer på att domstolarna till viss del saknar förutsättningar att effektivt bedöma rimligheten i de ersättningsanspråk som advokater och andra rättsliga biträden lämnar in.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Fel på det här området är allvarligt. Det riskerar bland annat leda till minskat förtroende för domstolarna och advokatkåren, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Kostnaderna för offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden uppgick under 2020 till drygt 3,5 miljarder kronor. Under de senaste tre åren har dessa kostnader ökat med 15 procent samtidigt som konsumentprisindex har ökat med 2,3 procent.

En viss del av ökningen beror på att antalet ärenden har ökat, och att ärendena i genomsnitt kräver mer tid. Det finns dock indikationer på brister i domstolarnas hantering av dessa ersättningsanspråk. Till exempel har Riksrevisionens årliga revison av Domstolsverket flera gånger noterat att förutsättningarna för en rimlig kostnadsprövning är svag, och att de kostnadsräkningar som advokater och andra lämnar in inte alltid innehåller tillräcklig information om vad ersättningsanspråken avser. Vidare har media vid flera tillfällen rapporterat om offentliga försvarare som överdebiterat, dubbeldebiterat och till och med debiterat för att ha deltagit i flera förhandlingar som pågått samtidigt.

Syfte

Granskningen ska svara på om tingsrätterna och Domstolsverket utövar en betryggande kontroll över hanteringen av ersättning till rättsliga biträden i brottmål.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2021. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?