Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Få allvarliga fel i myndigheternas årsredovisningar

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2020. Få allvarliga brister har upptäckts, men SMHI:s försäljning av en verksamhetsgren till en tidigare anställd får kritik för bristande affärsmässighet.

Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

En av Riksrevisionens huvuduppgifter är att bedriva årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar. Något förenklat är syftet att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens interna styrning och kontroll är tillräckligt god.

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2020. För 12 av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister i årsredovisningen.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi har även i år hittat ovanligt få allvarliga fel. Det verkar därmed som att övergången till digitala arbetssätt inte har påverkat kvaliteten i årsredovisningarna nämnvärt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

En myndighet som får kritik är SMHI, som utan affärsmässig prövning sålde en verksamhetsgren till en tidigare anställd.

– SMHI gjorde varken någon extern värdering eller bjöd ut affärsområdet till allmän försäljning utan sålde direkt till den person som tidigare var chef för verksamheten. Detta bryter mot den förordning som reglerar hur statlig egendom får överlåtas, säger Helena Lindberg.

Exempel på andra myndigheter som har fått modifierad revisionsberättelse

  • Riksarkivet, som har överskridit sin anslagskredit, samt inte levt upp till kraven på full kostnadstäckning i en avgiftsfinansierade verksamhet.
  • Nationalmuseum, som under flera års tid bedrivit viss försäljningsverksamhet med stora underskott.
  • Boverket, CSN, länsstyrelsen i Blekinge, Statens geotekniska institut och Svenska institutet som har överskridit sina ramar för framtida ekonomiska åtaganden.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 mars 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?