Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionens stöd till Moldavien underlättar ett närmande till EU

Riksrevisionen förlänger samarbetet med Moldaviens nationella revisionsmyndighet. Syftet är bland annat att hjälpa Moldavien att leva upp till internationella standarder på revisionsområdet, som är ett av landets åtaganden gentemot EU.

Riksrevisionen och Moldaviens nationella revisionsmyndighet (Court of Accounts of the Republic of Moldova, CoARM) har i dag undertecknat ett avtal om fortsatt samarbete till utgången av år 2022.

Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för CoARM och Moldavien att leva upp till de krav som EU ställer för ett närmande till unionen, och eventuellt framtida medlemskap.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi stödjer kollegorna i Moldavien i processen att omvandla CoARM till ett modernt revisionsorgan med goda förutsättningar att uppnå hållbara resultat, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen och CoARM har samarbetat sedan 2007. Det övergripande syftet har varit att stödja utvecklingen av institutionell, organisatorisk och professionell kapacitet och förmåga att bedriva revision av den offentliga förvaltningen i enlighet med internationella principer och standarder.

Det nuvarande samarbetet fokuserar på kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av finansiell revisionsverksamhet, etablering av modern ledning och styrning samt HR med fokus på arbetsmiljöfrågor.

Porträtt Catharina Cappelin, Internationella avdelningen

– Vårt samarbete har hittills bidragit bland annat till förbättrad finansiell revision. Vi tar nu detta arbete vidare, med fokus på kvalitetssäkringsfrågor, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella verksamhet.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för fem regionala samarbeten riktade till 43 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien och Stillahavsområdet.

Läs mer

Om Riksrevisionens internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?