Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

Sidas verksamhet omsätter stora summor pengar varje år. Merparten förmedlar Sida till olika samarbetspartner, som multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer. Det är dock otydligt hur valet av samarbetspartner går till och om valen är effektiva. Riksrevisionen granskar nu hur Sida väljer samarbetspartner, och vilka former samarbetet ska ha.

Tre personer ler och skakar hand

Foto: Maskot

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningens fokus kommer att ligga på Sidas processer. Men eftersom regeringens styrning av Sida påverkar myndighetens agerande kommer även den att belysas, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Sidas budget för biståndsverksamhet var drygt 26 miljarder kronor år 2020. Sida vidareförmedlar merparten av medlen till olika samarbetspartner (till exempel multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer) och i olika biståndsformer (till exempel programstöd och projektstöd).

Riksrevisionen har i tidigare granskningar noterat att det har varit otydligt på vilka grunder som Sida väljer samarbetspartner. Också andra myndigheters utvärderingar har indikerat bristande transparens på det området. Det finns även otydligheter kring hur Sida gör avvägningar mellan olika biståndsformer.

Syfte

Granskningen ska svara på om Sida har säkerställt effektiva val av samarbetspartner och biståndsformer i genomförandet av svenskt bistånd. Även regeringens styrning av Sida ingår i granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 23 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?