Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Yrkeshögskolan fungerar i stort sett väl men förbättringspotential finns

Yrkeshögskolan förser arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens, visar Riksrevisionens granskning. Det finns dock skäl att utveckla handläggningsprocessen, säkerställa hanteringen av jäv och oberoendet hos Myndigheten för yrkeshögskolan samt att utreda ett gemensamt ansökningssystem.

Yrkeshögskoleelever inspekterar rör.

Foto: Maskot

Yrkeshögskolan inrättades 2009 för att förse arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens som inte skapas inom universitets- och högskoleväsendet.

Riksrevisionens granskning visar att detta i stort fungerar tillfredsställande, och att utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden kommer till stånd tack vare yrkeshögskolan och det arbete som Myndigheten för yrkeshögskolan bedriver.

Det finns dock områden som bör förbättras. Riksrevisionen konstaterar bland annat att Myndigheten för yrkeshögskolan bör utveckla sin handläggning av ansökningar från utbildningsanordnare på flera sätt.

Porträtt av Jenny Lindblad

– I dagsläget är det i vissa fall svårt att förstå på vilka grunder som myndigheten har fattat beslut om att bevilja eller avslå en ansökan. Här bedömer vi att transparensen behöver öka, säger Jenny Lindblad, projektledare för granskningen.

Granskningen visar vidare att Myndigheten för Yrkeshögskolan saknar ett tillräckligt systematiskt arbete för att hantera potentiella jävssituationer och motverka hot mot oberoende. Dessutom bör ett gemensamt ansökningssystem till de olika utbildningarna utredas för att undersöka om det kan leda till en effektivare resursanvändning.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Idag är det möjligt för den som söker utbildning att tacka ja till flera platser, vilket riskerar att utbildningsplatser står tomma. Förutsättningarna för ett gemensamt ansökningssystem bör därför utredas, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Myndigheten för yrkeshögskolan att

  • utveckla handläggningsprocessen (i samband med ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och få statsbidrag) så att den blir mer effektiv och säkerställer att besluten innehåller en klargörande motivering
  • säkerställa att det inte förekommer hot mot oberoende eller risk för jäv i myndighetens verksamhet.

Regeringen rekommenderas att

  • utreda förutsättningarna för ett gemensamt system för ansökningar till yrkeshögskolan.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?