Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar den statliga lönegarantin

Pandemin har lett till fler konkurser och företagsrekonstruktioner och därmed ökade kostnader för den statliga lönegarantin. Samtidigt varnar myndigheter för att lönegarantin är utsatt för omfattande bedrägerier. Riksrevisionen granskar nu om lönegarantin skyddas mot missbruk på ett effektivt sätt.

Tom galleria med två rulltrappor

Foto: Fredrik Persson

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Att det förekommer bedrägerier mot lönegarantin har varit känt under många år. Trots det har inga väsentliga förändringar gjorts för att åtgärda bristerna i systemet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Den statliga lönegarantin ska säkerställa att den som är anställd i ett företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion ska kunna få ut sin lön. Statens utgifter för lönegarantin ökade med nästan en miljard kronor mellan 2019 och 2020, till cirka 3 miljarder kronor.

I hanteringen av lönegarantin är flera olika aktörer involverade. Tingsrätterna utser konkursförvaltare och rekonstruktörer, som beslutar om den anställde har rätt till lönegaranti och hur stor ersättningen ska vara. Kronofogdemyndigheten utövar tillsyn över konkursförvaltarna. Sju av länsstyrelserna betalar ut ersättningen till den enskilde.

Det har varit känt under en lång tid att det förekommer bedrägerier mot den statliga lönegarantin. I en myndighetsgemensam rapport från 2011 bedömdes missbruket uppgå till cirka 7–10 procent av all utbetald lönegaranti. Trots det har inga större förändringar av systemet gjorts och bedrägerierna har fortsatt. Nyligen dömdes ett fyrtiotal personer för delaktighet i bedrägerier mot lönegarantin.

Ett problem som har beskrivits är att de involverade myndigheterna saknar tillräckligt god överblick över processen för att på ett effektivt sätt kunna förhindra missbruk. Att utbetalningarna ska ske snabbt, eftersom de anställda ofta står utan inkomst, försvårar också kontrollen.

Syfte

Granskningen ska undersöka om den statliga lönegarantin effektivt skyddas mot missbruk och överutnyttjande.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?