Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Gör det enklare för aktörer inom delningsekonomin att följa skattelagstiftningen

Det är ovanligt svårt för aktörerna inom den så kallade delningsekonomin att följa skattereglerna. Riksrevisionen efterlyser nu förbättrad information samt förtryckta uppgifter i inkomstdeklarationen.

Detaljbild på händer som använder en smartphone.

Foto: Sitthiphong

Allt fler personer köper eller säljer tjänster via olika typer av digitala plattformar, den så kallade delningsekonomin. För dessa personer kan det vara svårt att veta vem som har ansvar för att betala sociala avgifter, moms och skatt på inkomster.

Riksrevisionens granskning visar att Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin i huvudsak bedrivs effektivt, men att den information som myndigheten lämnar till aktörerna inom delningsekonomin bör förbättras, förenklas och förtydligas.

Projektledare Max Dahlbäck porträtt

– Ibland är det otydligt vem som ska göra vad och hur, och ibland saknas hänvisningar till viktig information. I enstaka fall förekommer också inaktuell information och felaktiga hänvisningar, säger Max Dahlbäck, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar att bristerna i informationen kan hänga ihop med en otydlig ansvarsfördelning för Skattemyndighetens webbplats, vilket bör åtgärdas av myndigheten.

I januari 2023 införs ett europeiskt rapporteringssystem som ställer krav på att digitala plattformar rapporterar till skattemyndigheterna vilka inkomster som utförare har haft, och att EU:s medlemsstater delar den informationen med varandra.

Det är ännu oklart hur direktivet ska implementeras i Sverige, men sannolikt innebär det möjligheter att införa förtryckta uppgifter om inkomster från de digitala plattformarna i inkomstdeklarationen. För att nå dit behöver dock flera juridiska och tekniska frågor hanteras.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Förbättrad information till köpare och säljare av tjänster inom delningsekonomin skulle bidra till skattesystemets effektivitet och legitimitet samt minska risken för snedvriden konkurrens, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer

Riksrevisionen riktar följande rekommendationer till Skatteverket:

  • Säkerställ att informationen om delningsekonomin på Skatteverkets webbplats ger god vägledning avseende hur inkomsterna ska deklareras.
  • Förtydliga den interna ansvarsfördelningen vad gäller förvaltning och uppföljning av information på Skatteverkets webbplats.

Riksrevisionen riktar följande rekommendationer till regeringen:

  • Verka för att information som inrapporteras i det nya rapporteringssystemet kan förtryckas i inkomstdeklarationen.
  • Utred möjligheterna att låta det nya rapporteringssystemet omfatta även svenska utförare vid svenska plattformar.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?