Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Liten nytta av omfattande informationsinsamling
från kommunernas socialtjänst

Kommunerna lämnar stora mängder information till systemet med så kallade öppna jämförelser i socialtjänsten. Riksrevisionen konstaterar att bara en liten del av den informationen bidrar till högre kvalitet, och rekommenderar att Socialstyrelsen ser över systemet.

Barn sett bakifrån ställer upp en krukväxt i ett fönster.

Foto: Anna Johnsson

Öppna jämförelser i socialtjänsten är en sammanställning av olika mått som ska användas av kommunerna för att följa upp och utveckla kvaliteten i sin verksamhet, och ligga till grund för statlig uppföljning och styrning.

Systemet består av cirka 400 indikatorer som till största delen byggs upp av information som kommunerna rapporterar in via årliga enkätundersökningar.

Riksrevisionens granskning visar att nyttan av systemet för kvalitetsutveckling är förhållandevis liten. Kommunerna använder en mindre del av indikatorerna. De jämförelsemöjligheter som systemet ger, och de styrsignaler staten skickar ut genom att ställa frågor om kvalitet till kommunerna, leder inte till att de förbättrar sina resultat i öppna jämförelser i nämnvärd omfattning. Sammantaget tyder detta på att systemet inte fungerar så bra som det är tänkt.

Porträtt av projektledare Olof Widmark

– Delar av informationen används för kvalitetsutveckling av kommunernas socialtjänst. Men det gäller endast en mindre del av de omkring 400 indikatorerna som kommunerna rapporterar in, säger Olof Widmark, projektledare för granskningen.

Av granskningen framgår också att Socialstyrelsen och regeringen endast använder ett fåtal av indikatorerna i öppna jämförelser för regelbunden uppföljning. Det innebär att det omfattande inrapporteringsarbete som kommunerna utför inte tjänar något tydligt syfte på nationell nivå heller.

Riksrevisionen konstaterar att systemet med öppna jämförelser behöver utvecklas för att på ett bättre sätt än idag kunna bidra till högre kvalitet i socialtjänsten. Särskilt med tanke på att kommunerna också rapporterar in information till flera andra undersökningar.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Socialstyrelsen bör se över indikatoruppsättningen så att endast de indikatorer som är till tydlig nytta för kvalitetsutveckling ingår. Dessutom behöver kommunerna få mer stöd att använda indikatorerna, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Socialstyrelsen att göra en kritisk översyn av indikatorerna i öppna jämförelser, så att endast indikatorer med tydlig nytta för kommunerna, statens kunskapsstyrning eller nationell uppföljning ingår.

Socialstyrelsen bör även förbättra och anpassa stödet till kommunerna att använda öppna jämförelser för kvalitetsutveckling med utgångspunkt i översynen av indikatorerna.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ta initiativ till att ge Socialstyrelsen bättre möjligheter att inhämta och hantera individbaserad statistik.

Regeringen bör även vidta åtgärder för att skapa ett mer sammanhållet system för den indikatorbaserade uppföljningen av socialtjänsten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?