Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Otydligt ansvar och bristande underlag återkommande problem för statlig verksamhet

Riksrevisionen överlämnar idag sin årliga rapport till riksdagen. Svag intern styrning och kontroll, otydliga ansvarsförhållanden och underlag av låg kvalitet är några av de brister som har konstaterats det senaste året.

Riksdagshuset och Rosenbad sett från Strömmen.

Foto: Björn Olin

Riksrevisionen lämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna från granskningen av effektiviteten i staten och av myndigheternas årsredovisningar.

Riksrevisorns samlade intryck är att det behöver göras förbättringar inom flera verksamhetsområden.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det senaste året har ställt stora krav på regeringen och myndigheterna att anpassa sin verksamhet efter nya förhållanden. Många gånger har det gått bra, men vi ser också förbättringsmöjligheter, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Effektivitetsrevision

Sedan den förra årliga rapporten publicerades har Riksrevisionen genomfört 24 effektivitetsgranskningar.

De viktigaste iakttagelserna är följande:

  • Regeringen bör redogöra för hur en återgång till överskottsmålet planeras. Regeringen har höjt utgiftstaken för 2021 och 2022 på ett sätt som saknar stöd i det finanspolitiska ramverket och som riskerar att medföra mindre effektiva utgiftsprioriteringar.
  • Effektiviteten i staten skulle öka om regeringen och myndigheter tar fram, och använder, beslutsunderlag av högre kvalitet när olika insatser utformas och genomförs.
  • Uppföljning och utvärdering bör också användas i större utsträckning för att utveckla och anpassa statens insatser och verksamheter till nya förhållanden.
  • Otydlig ansvarsfördelning och bristande informationsutbyte mellan myndigheter medför bristande effektivitet.

– Det medför effektivitetsproblem när exempelvis ansvarsförhållandena är otydliga och informationsutbytet brister, som i statens arbete mot exploatering av arbetskraft, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Årlig revision

Riksrevisionen har under 2020 granskat årsredovisningar för 226 myndigheter och andra statliga organisationer, inklusive årsredovisningen för staten. För tio av dessa lämnade Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det fanns väsentliga fel i årsredovisningen.

De viktigaste iakttagelserna är att olika typer av bindande ekonomiska åtaganden, så kallade beställningsbemyndiganden, är ett fortsatt problemområde.

– Det handlar framför allt om myndigheternas rutiner för uppföljning och kontroll av sin verksamhet, men även om regeringens styrning av myndigheterna. Dessutom ser vi att regelverken på området behöver förtydligas, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen konstaterar också brister i

  • affärsmässighet vid försäljning av verksamhet
  • otillräcklig kontroll av bidrag till organisationer
  • ackumulerade underskott i avgiftsbelagda verksamheter.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?