Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen inleder samarbete med Armeniens nationella revisionsmyndighet

Riksrevisionen inleder ett bilateralt samarbete med Armeniens nationella revisionsmyndighet. Samarbetet syftar till att stärka revisionsmyndighetens kapacitet och förmåga att arbeta i enlighet med internationella principer och standarder på revisionsområdet.

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett mångsidigt internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i utvecklingsländer. Syftet är bland annat att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Riksrevisionen och Armeniens nationella revisionsmyndighet (Audit Chamber of the Republic of Armenia) har idag undertecknat ett gemensamt samarbetsavtal vid en digital ceremoni.

Samarbetet sträcker sig fram till utgången av 2023, och syftar till att utveckla den armeniska nationella revisionsmyndighetens institutionella, organisatoriska och professionella kapacitet för att leva upp till internationella principer och standarder på revisionsområdet.

Armenien har genomgått stora förändringar de senaste åren, för att demokratisera samhället och motverka korruption. Regeringen inledde 2019 ett bilateralt samarbete med Armenien inom ramen för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

Armenien är även en del av det Östliga partnerskapet, ett samarbete mellan EU:s medlemsstater och sex partnerländer: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Partnerskapet syftar till att stärka ländernas relation till EU och främja ekonomiska och politiska relationer. Revisionsmyndigheten kan i detta avseende spela en viktig roll för effektiv användning av offentliga medel, en minskning av oegentligheter och ökad insyn.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Den armeniska nationella revisionsmyndigheten genomgår en ambitiös utvecklingsprocess, och vi ser goda möjligheter att bidra till att stärka dess kapacitet genom detta samarbete, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Fokus kommer att ligga på att ge stöd till revisionsmyndigheten i etablerandet av effektivitetsrevision, vilket är en ny revisionsgren i Armenien. Samarbetet syftar också till att utveckla myndighetens interna och externa kommunikation.

Porträtt Catharina Cappelin

– Det känns roligt att kunna inleda detta samarbete, trots att pandemin har överskuggat vår verksamhet det senare året. Det visar att vi har kunnat anpassa oss till nya förutsättningar väldigt snabbt, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella avdelning.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afghanistan, Armenien, Kenya, Kosovo, Liberia, Moldavien, Palestina, Tanzania och Zimbabwe. Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för fem regionala samarbeten riktade till 43 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien och Stillahavsområdet.

Läs mer

Riksrevisionens internationella arbete

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?