Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Preventiva verktyg används inte för att förebygga sjukskrivningar

Försäkringskassan kan godkänna ersättningar för förebyggande insatser mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar. Riksrevisionens granskning visar att dessa ersättningar är förhållandevis okända och sällan används preventivt. Dessutom är regeringens uppdrag till Försäkringskassan otydligt formulerat.

Sjukvårdpersonal undersöker patients rygg, vårdmiljö.

FOTO: CAIAIMAGE

Långvariga sjukskrivningar är ett omfattande problem som allvarligt drabbar individer och samhälle.

För att minska risken för framtida arbetsoförmåga och långvarig sjukskrivning kan Försäkringskassan bevilja förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Båda ersättningarna kan användas i preventivt syfte, alltså innan individen har blivit sjukskriven.

Riksrevisionens granskning visar att de förebyggande ersättningarna är förhållandevis okända för allmänheten, arbetsgivarna och hälso- och sjukvården. Granskningen visar vidare att arbetet med dessa ersättningar är lågt prioriterat inom Försäkringskassan, och att de används förhållandevis sällan. Ersättningarna beviljas oftast i rehabiliterande syfte – det vill säga inte preventivt – för personer som redan är sjukskrivna. Förebyggande sjukpenning används dessutom mer i geografiska områden som har en hög nivå när det gäller sjukskrivningar, där det sannolikt är som allra viktigast med preventiva åtgärder.

Porträtt av Nina Granqvist

– För att identifiera individer som är i behov av förebyggande insatser behöver Försäkringskassans handläggare av sjukförmåner och förebyggande ersättningar ha ett tätare samarbete med varandra. På så sätt skulle resurserna kunna styras dit de gör störst nytta, säger Nina Granqvist, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar att det är geografiska skillnader i vilken utsträckning ersättningarna beviljas, och resultaten tyder på att de framför allt ges till personer och arbetsgivare som tidigare har tagit del av dem. Risken är därför stor att individer och arbetsgivare som inte redan är inne i systemet går miste om ersättning.

Granskningen visar vidare att individens chans att ta del av förebyggande sjukpenning är större om kontakten med Försäkringskassan går genom specialistvården, i jämförelse med om individen får vård via primärvården.

Riksrevisionen bedömer att bristerna delvis beror på att Försäkringskassans uppdrag att förebygga sjukskrivningar inte är tydligt. Förutom en förtydligande skrivning i april 2021 har uppdraget inte ingått i regeringens regleringsbrev sedan 2013, och Försäkringskassans vägledningar saknar tydliga skrivningar om det förebyggande arbetet.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningen visar att förebyggande ersättningar mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar inte fungerar på avsett sätt. Försäkringskassan behöver förbättra sin information om dessa ersättningar och även vidta andra åtgärder, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att förtydliga Försäkringskassans ansvar och uppdrag när det gäller att förebygga sjukfrånvaro, arbetsoförmåga och sjukskrivningar.

Försäkringskassan rekommenderas bland annat att

  • säkerställa att alla relevanta aktörer får nödvändig information om ersättningarna och deras preventiva syfte
  • utveckla interna kontakter mellan handläggare av sjukförmåner och handläggare av förebyggande ersättningar för att lättare identifiera individer i behov av förebyggande insatser.
  • överväga att förenkla ansökningsförfarandet av rehabiliteringsstödet.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 10 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?