Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden

Staten stöttar årligen studieförbundens folkbildningsverksamhet med cirka 1,8 miljarder kronor. Efter flera fall av fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamhet granskar nu Riksrevisionen om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen är effektiv.

Studiecirkel i kermaiksal, grupp samlad runt ett bord.

Foto: Maskot

Statsbidraget till folkbildningen fördelas av den ideella organisationen Folkbildningsrådet, som därmed har ansvar för viss myndighetsutövning. Delar av den konstruktionen har tidigare kritiserats av Riksrevisionen.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det är väsentliga summor pengar som staten varje år lägger på folkbildningsverksamhet och då är det också viktigt att pengarna används på det sätt som riksdagen har beslutat, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Folkbildningen utgör en del av det svenska civilsamhället och har sedan sin framväxt spelat en viktig roll för demokratiutvecklingen i Sverige. Staten stödjer folkbildningen ekonomiskt i syfte att bidra till bland annat stärkt demokrati, mångfald, minskade utbildningsklyftor och höjd bildningsnivå.

Sedan 1991 har Folkbildningsrådet, som är en ideell organisation, ansvar för att fördela statsbidraget och säkerställa att det används på rätt sätt. Staten har därmed delegerat en del av sin myndighetsutövning till Folkbildningsrådet.

Idag finns det tio studieförbund som tar del av statsbidraget: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Verksamheten är omfattande. Under 2019 arrangerade de tio studieförbunden drygt 240 000 studiecirklar med 1,5 miljoner grupprapporterade deltagare och 12 miljoner rapporterade studietimmar. Dessutom genomfördes nästan 75 000 andra folkbildningsarrangemang med nästan 1 miljon deltagare, och drygt 365 000 kulturprogram med drygt 19 miljoner besökare eller deltagare.

Under de senaste åren har det uppdagats flera fall av systematiskt fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamheter, till exempel att hyror har betalats flera gånger och att bidrag har gått till kurser som aldrig ägt rum eller för deltagare som inte existerar.

Riksrevisionen har i tidigare granskningar kritiserat Folkbildningsrådets otydliga roll, samt bristen på kontroll och uppföljning av hur statsbidragen används.

Syfte

Granskningen ska svara på om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen är effektiv. Fokus kommer att ligga på Folkbildningsrådets system för kontroll och uppföljning och studieförbundens interna kontroller av statsbidragen. Dessutom kommer regeringens styrning och uppföljning av Folkbildningsrådets verksamhet att omfattas av granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?