Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser bakom genomförda reformer

Det förekommer att reformer blir dyrare eller inte uppnår de effekter som avsågs när riksdagen tog ställning till regeringens förslag. Riksrevisionen granskar nu regeringens kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser inför nya reformer.

Tre kronor från glasdörrarna till kammaren

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Reformer ska vara noga förberedda, så att de får avsedda effekter utan oönskade följdverkningar – till exempel stora kostnadsökningar eller andra negativa konsekvenser.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– En reform som blir avsevärt dyrare, eller som inte fungerar som det var tänkt, riskerar att tränga undan andra viktiga satsningar. Och kanske skulle riksdagen ha prioriterat annorlunda om den fått ett mer rättvisande beslutsunderlag, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

För att riksdagen ska kunna fatta beslut om effektiv användning av statens resurser behöver den ha tillgång till bra och välgrundade beslutsunderlag. Hur reformer ska förberedas regleras därför i lagar, förordningar och andra styrdokument, vilket bland annat innebär att vissa kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser behöver göras.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens förslag till nya reformer är välgrundade och bygger på analyser av god kvalitet. Fokus kommer bland annat att ligga på om kostnadsberäkningar och andra konsekvensanalyser har utformats i enlighet med de styrdokument och riktlinjer som gäller, samt om regeringen har sett till att reformerna har utvärderats i efterhand. Riksrevisionen kommer även att jämföra några av de genomförda reformernas verkliga utfall med de beräkningar som presenterades för riksdagen inför beslutet.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?